Fabrication of SU-8 microstructures for analytical microfluidic applications

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007-02-02
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
59, [48]
Series
TKK dissertations, 58
Abstract
Miniaturization of analytical devices has been an ongoing trend to improve performance of analytical tools. These systems have been microfabricated originally of silicon and glass, but polymers have become increasingly popular as alternative materials. Polymers are mostly used because the material costs are lower and fabrication processes are easier. However, those facts depend heavily on the fabrication method and particular polymer. In this thesis the usability of epoxy-polymer SU-8 has been studied for analytical microfluidic applications. Lithographically defined SU-8 can provide simpler fabrication processes as comparison to silicon and glass fabrication. In this thesis processes for microdevice fabrication of SU-8 are studied and developed. For many devices the proper microchannel enclosure method becomes the most critical fabrication step. Therefore adhesive bonding using SU-8 has been studied extensively. A widely applicable microchannel fabrication process has been developed as a combination of lithographic patterning of SU-8 and ultraviolet-cured adhesive bonding. This process enables high yield of microfluidic devices with wide range of channel dimensions both laterally and cross-sectionally. Furthermore, multilevel structures are possible, inlet fabrication is easy and alignment of inlets and other structures like electrodes can be done fully lithographically. Hence the SU-8 fabrication process avoids many limitations of the earlier fluidic chip fabrication processes. SU-8 microchannels have been used for electrophoretic applications for the very first time. Electroosmotic flow (EOF) mobility was measured in the channels and also first electrophoretic separations were made. SU-8 promises good properties for such applications, because the EOF mobility was higher than with most other untreated polymers. Solid phase extraction was integrated to electrophoresis chips to enable sample purification or concentration before the electrophoretic separation. This was realized by applying high aspect ratio pillars and multilevel SU-8 structures. Detection from the chip can be done by fluorescence detection through the SU-8 cover. To improve detection sensitivity mass spectrometric detection was also studied from the chips using electrospray ionization (ESI) mass spectrometry. SU-8 provided good material properties for the ESI-analysis. Furthermore, SU-8 enables accurate tip fabrication that is difficult with most other microfabrication methods.

Analyyttisten mikrofluidististen laitteistojen kehitys alkoi 1990-luvun alussa tavoitteena parantaa kemiallisten analyysien tehokkuutta. Laitteistojen miniatyrisointi on perinteisesti toteutettu piin ja lasin mikrovalmistusmenetelmillä. Kuitenkin polymeeriset materiaalit ovat syrjäyttäneet viime aikoina piitä ja lasia monissa sovelluksissa. Polymeeristen komponenttien mikrovalmistus tuo kustannussäästöjä valmistukseen ja myös valmistusprosessit ovat yleensä helpompia. Tässä väitöskirjassa SU-8 epoksi-polymeeriä on käytetty miniatyrisoitujen analyyttisten laitteistojen valmistuksessa. Pii- ja lasimikrosiruihin verrattuna SU-8 käyttö on helppoa, koska rakenteiden kuviointiin tarvitaan vain ultravioletti-litografiaa. SU-8 mikrorakenteiden valmistusta on tutkittu ja kehitetty tavoitteena yleiskäyttöinen mikrofluidististen komponenttien valmistusmenetelmä. Tärkein kehityskohde on ollut kannen liittäminen mikrofluidistisiin rakenteisiin ultravioletti-valolla kuvioidulla adhesiivisella liittämisellä. Väitöstyössä kehitetyllä kanavien valmistusmenetelmällä pystytään toteuttamaan laajasti erilaisia mikrokanavia sekä kohtisuoraan kiekon tasoon että poikkileikkauksen puolesta tarkasteltuna. Kehitetty valmistusmenetelmä mahdollistaa myös monikerroksisten rakenteiden ja mikrokanavien suuaukkojen tarkan määrittelyn litografian avulla. Nämä ovat olleet ongelmallisia aikaisemmin mikrofluidististen kanavien valmistuksessa. SU-8 mikrokanavia on käytetty ensimmäistä kertaa miniatyrisoituihin elektroforeesi-sovelluksiin. Elektro-osmoottisen virtauksen nopeus on tutkittu kanavissa ja ensimmäiset erotukset on tehty. SU-8 toimivuus elektroforeesissa oli hyvä, koska elektro-osmoottisen virtauksen nopeus SU-8 kanavissa on suurempi kuin yleisesti muokkaamattomilla polymeereillä. Elektroforeesi-kanaviin liitettiin myös kiinteäfaasiuuttoallas, jolla voidaan suorittaa esierotuksia tai konsentroida näytteitä. Kiinteäfaasiuutto toteutettiin korkeilla kapeilla pilareilla ja monikerroksisella kanavarakenteella, joiden valmistaminen muilla polymeerivalmistusmenetelmillä on vaikeaa. Näytteiden detektio voidaan suorittaa SU-8 kanavasta kannen läpi fluoresoivilla näytteillä. Toisena vaihtoehtona tutkittiin mikrokanavien käyttöä sähkösumutus-ionisointiin, jolloin detektio tehtiin massaspektrometrillä. SU-8 soveltui materiaalina hyvin myös tähän tarkoitukseen. Materiaali on stabiili ja näin ollen kanavamateriaali ei aiheuta häiriötä mittaukseen. Väitöskirjassa kehitetty valmistusprosessi terävän SU-8 kärjen tekemiseksi sähkösumutus-ionisointiin on ainutlaatuinen, koska yleisesti terävien kärkien mikrovalmistus on vaikeaa.
Description
Keywords
SU-8, microfluidics, microfabrication, adhesive bonding, mass spectrometry, electrophoresis, SU-8, mikrofluidistiikka, mikrovalmistus, adhesiivinen liittäminen, massaspektrometria
Other note
Parts
  • Tuomikoski, S., Franssila, S., Wafer-level bonding of MEMS structures with SU-8 epoxy photoresist, Physica Scripta, T114, (2004), 223-226.
  • Tuomikoski, S., Franssila, S., Free-standing SU-8 microfluidic chips by adhesive bonding and release etching, Sensors and Actuators A, 120, (2005), 2, 408-415. [article2.pdf] © 2005 Elsevier Science. By permission.
  • Sikanen, T., Tuomikoski, S., Ketola, R., Kostiainen, R., Franssila, S., Kotiaho, T., Characterization of SU-8 for electrokinetic microfluidic applications, Lab on a Chip, 5, (2005), 888-896.
  • Sikanen, T., Korpisalo, I., Tuomikoski, S., Ketola, R., Kostiainen, R., Franssila, S., Kotiaho, T., Characterization of SU-8 microchannels for electrophoretic separations, 9th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2005), Boston, USA, 1349-1351.
  • Tuomikoski, S., Virkkala, N., Rovio, S., Hokkanen, A., Sirén, H., Franssila, S., Design and fabrication of integrated solid-phase extraction-zone electrophoresis microchip, Journal of Chromatography A, 1111, (2006), 258-266. [article5.pdf] © 2006 Elsevier Science. By permission.
  • Tuomikoski, S., Sikanen, T., Ketola, R., Kostiainen, R., Kotiaho, T., Franssila, S., Fabrication of enclosed SU-8 tips for electrospray ionization-mass spectrometry, Electrophoresis, 26, (2005), 4691-4702.
  • Tuomikoski, S., Sikanen, T., Ketola, R., Kostiainen, R., Kotiaho, T., Franssila, S., Fabrication and optimization of enclosed SU-8 tip structures for electrospray ionization mass spectrometry, 9th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS 2005), Boston, USA, 982-984.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-008926