Jäteveden hyötykäyttö ja puhdistuminen maaperässä - Sovellettuina jäteveden maahan imeyttämiseen, energiaviljelyyn ja jätevesien sadetukseen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Vesitalous
Mcode
07.25
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 180
Series
Description
Supervisor
Hooli, Jussi
Thesis advisor
Haukka, Esko
Kaloinen, Jorma
Keywords
Other note
Citation