Käyttöliittymäkomponenttipohjainen web-sovelluskehitys

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Abstract
Tässä työssä tarkastellaan web-käyttöliittymien rakentamista käyttöliittymäkomponenteilla. Käyttöliittymäkomponentti sijoitetaan web-sivulle, jolloin se esittää tai vastaanottaa informaatiota käyttäjältä. Käyttöliittymäkomponentteja yhdistelemällä voidaan luoda monipuolisia ja käyttäjän valintoihin mukautuvia web-käyttöliittymiä. Työssä tutustutaan ASP.NET- ja JavaServer Faces -käyttöliittymäkomponenttiteknologioihin, joita verrataan vanhempiin web-teknologioihin. Työn tarkoituksena on selvittää, mitä lisäarvoa komponenttiteknologiat tuovat web-sovellus kehitykseen, ja onko niillä mahdollista rakentaa suorituskykyinen web-sovellus. Työn yhteydessä rakennettiin kaksi mahdollisimman identtistä käyttöliittymäkomponentteja hyödyntävää prototyyppiä, jotka vastaavat erästä tuotantokäytössä olevaa JavaServer Pages -pohjaista web-sovellusta. Prototyyppien käyttöliittymien rakentaminen sujui nopeasti ja vaivatta graafisia työkaluja käyttäen. Käyttöliittymäkomponentit helpottavat web-sivujen rakentamista merkittävästi, koska ne sisältävät paljon toiminnallisuutta, jonka toteuttaminen vanhemmissa web-teknologioissa on sovelluskehittäjän vastuulla. Suorituskykymittauksissa komponenttiteknologioilla tehdyt ASP.NET- ja JavaServer Faces -prototyypit pärjäsivät hyvin.
Description
Supervisor
Saikkonen, Heikki
Thesis advisor
Sjöblom, Magnus
Keywords
GUI components, käyttöliittymäkomponentit, web development, web-sovelluskehitys, ASP.NET, ASP.NET, JavaServer faces, JavaServer Faces
Other note
Citation