Pienen taajuusmuuttajan ohjauksen integrointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Sähkökäyttö ja tehoelektroniikka
Mcode
S-81
Degree programme
Language
fi
Pages
65
Series
Abstract
Pienet alle kilowatin nimellistehoiset taajuusmuuttajat ovat tällä vuosikymmenellä kehittyneet suurin harppauksin. Ne ovat kooltaan pienentyneet, vaikka niiden funktionaalisuus on lisääntynyt, niiden suorituskyky on parantunut ja niistä on tullut yhä yksinkertaisempia käyttää. Ohjauselektroniikan integrointi on ollut ratkaiseva osatekijä näiden harppausten saavuttamisessa. Työn alussa esitellään tyypillisen pienen taajuusmuuttajan pääpiirin komponentit ja ohjaustapa. Seuraavaksi pohditaan laitteen kaupalliseen menestykseen vaikuttavia kilpailutekijöitä; kokoa, laatua ja osien lukumäärää, hintaa sekä laitteen kompleksisuutta Kaikkia näitä tekijöitä yhdistää yhteinen päämäärä, integrointi. Aluksi esitellään ohjauselektroniikan tehtävät ja rajapinnat. Seuraavaksi luodaan katsaus erilaisiin prosessorivaihtoehtoihin ja niiden tarvitsemiin muisteihin. Tämän jälkeen pohdiskellaan mittausten tarpeellisuutta ja toteutusta. Tässä yhteydessä esitellään myös tyypillisen pienen taajuusmuuttajan asiakkaalle näkyvää funktionaalisuutta, analogia ja digitaali I/O piiriä, paneelia ja sarjaliikennettä sekä erilaisia vaihtoehtoja niiden toteuttamiseen. Lopulta esitellään konsepteja, joilla ohjauselektroniikka on toteutettavissa. Konseptien kehittelyssä on lähdetty liikkeelle ACS100 laitteen konseptista ja toteutuksesta. Tätä konseptia integroimalla on lähdetty kehittelemään uusia konsepteja. Viimeisissä konseptivaihtoehdoissa ollaan jo kaukana lähtökohdasta. Kaikista konsepteista tehdään SWOT analyysi vaihtoehtojen vertailun yksinkertaistamiseksi. Lopussa on vielä lyhyesti vertailtu joidenkin kilpailijoiden tuotteiden konsepteja ja tehty ehdotus tulevan tuotekehitysprojektin mahdolliseksi ohjauselektroniikkakonseptiksi.
Description
Supervisor
Ovaska, Seppo
Thesis advisor
Leppänen, Veli-Matti
Keywords
frequency converter, taajuusmuuttaja, control electronics, ohjauselektroniikka, integration, integrointi
Other note
Citation