Paineenmittausmodulin tuotekehitysprojekti

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1998
Major/Subject
Teoreettinen sähkötekniikka
Mcode
S-55
Degree programme
Language
fi
Pages
64
Series
Abstract
Työn aiheena oli suunnitella analoginen paineenmittausmoduli. Työssä on laadittu selkeä esitystapa analogisen paineenmittausmodulin elektroniikalle. Tuloksia on käytetty analyyttisten uusien piiritopologioiden luontia varten. Työn aikana kehitettiin APLAC[TM]-piirisimulaattoria käyttäen analogisen paineenmittauselektroniikan numeerinen malli. Malli perustuu piirimalliin ja simuloitavasta laiteyksilöstä kerättyyn mittaustietoon. Numeerisia menetelmiä hyödyntävä esiviritysympäristö on siirretty tuotantoon PTB100-sarjan viritystä varten ja sillä on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä. Numeerisia viritysmalleja käytetään myös työn aikana kehitetyn PMB100-sarjan paineenmittausmodulin virityksessä. Työssä osallistuttiin uuden kotelointitekniikan kehitykseen. Tekniikalla voitiin pudottaa anturin koteloinnin hintaa erittäin merkittävästi jo hyvin pienillä sarjoilla. Huomattakoon, että uuden kotelointitekniikan pitkänajanstabiilisuus ja tuotannon saanto voidaan varmentaa vasta pitkien tuotantosarjojen jälkeen. Laboratorio-olosuhteita kehitettiin niin, että työn aikana pystyttiin testaamaan tuotekehitysryhmän mittakaavassa suuria protosarjoja. Eri olosuhteissa tehdyt mittaustulokset on esitelty ja analysoitu.
Description
Supervisor
Valtonen, Martti
Thesis advisor
Lyyra, Markku
Keywords
absolute pressure measurement, paineenmittaus, numerical methods in industry, numeeriset menetelmät teollisuudessa, APLAC, kotolointitekniikka, COB
Other note
Citation