Integroidun äänitaajuisen aikakompandointilohkon suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1994
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Description
Supervisor
Porra, Veikko
Thesis advisor
Jokio, Kalle
Keywords
time companding, aikakompandointi, time compression, aikapuristus, time expansion, aikalaajennus, speech slot, puherako, data slot, datarako
Other note
Citation