Flexible data storage for object tracking

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Ohjelmistotekniikka
Mcode
T-106
Degree programme
Language
en
Pages
ix + 89
Series
Abstract
Radio frequency identification (RFID) technology is often used to track and identify assets in applications such as asset management and supply chain management. As the technology is becoming more common, its applications expand to more diverse areas. RFID tracking events are usually simple, but often related to different data structures in different area-specific processes. It would be beneficial to process information related to the events in formats that are characteristic to each area. However, when using traditional relational databases for data storage, the data model is bound to a database schema, which is slowing down modification of the data models of the RFID applications. Usually it is not economical to implement visibility features of the RFID systems for each area separately. Therefore generic RFID software should be able to provide wanted visibility with minimal application-specific changes. This study finds more flexible data storage solution from alternative database technologies for the RFID visibility servers. The study goes through several choices and chooses the most promising database for further research. During the research, an RFID visibility server with a very basic feature set is created for evaluating and comparing performance of the chosen database compared to a traditional relational database. The study finds several benefits for using a document database to store the information but also finds a few challenges.

Radio frequency identification (RFID) -tekniikkaa käytetään usein seurattaessa ja tunnistettaessa esineitä esimerkiksi toimitusketjun hallinnassa sekä esineiden hallinnassa. Tekniikan yleistyessä sen käyttökohteet laajentuvat yhä monimuotoisempiin käyttötapauksiin. RFID-seurantatapahtumat ovat yleensä yksinkertaisia, mutta liittyvät usein käyttötapauskohtaisiin erilaisiin tietorakenteisiin. Erilaisissa käyttötapauksissa olisi hyödyllistä käsitellä tietoa kullekin käyttötapaukselle ominaisessa muodossa. Käytettäessä perinteisiä relaatiokantoja tietojen tallennukseen, tietomalli on kuitenkin sidottu tietokannan relaatiomalliin, mikä hidastaa RFID-sovellusten tietomallin muokkausta. RFID-järjestelmän tarjoamia näkyvyyshyötyjä ei usein ole taloudellista toteuttaa jokaiseen käyttötapaukseen erikseen. Siksi yleiskäyttöisen RFID-palvelimen olisi suotavaa pystyä tarjoamaan haluttua näkyvyyttä mahdollisimman pienillä sovelluskohtaisilla muutoksilla. Tämä tutkimus etsii vaihtoehtoisista tietokannoista joustavampaa vaihtoehtoa tiedontallennukseen näkyvyyttä tarjoaville RFID-palvelimille. Tutkimuksessa käydään läpi useita vaihtoehtoja ja valitaan lupaavimmalta vaikuttava tietokanta tarkemman tarkastelun kohteeksi. Tutkimuksessa luodaan RFID-tapahtumia käsittelevä ja raportoiva sovellus, jonka avulla voidaan arvioida valitun tietokannan joustavuutta ja tehokkuutta verrattuna perinteiseen relaatiotietokantaan. Tutkimuksessa havaitaan useita hyötyjä joustavan tietokannan käytöstä, mutta myös muutamia haasteita.
Description
Supervisor
Soisalon-Soininen, Eljas
Thesis advisor
Paavola, Matti
Keywords
NoSQL, NoSQL, document database, dokumenttitietokanta, MongoDB, MongoDB, RFID, RFID, visibility server, näkyvyyspalvelu
Other note
Citation