Ultraäänen käyttö pienten polttokammioiden polttoaineen atomisoinnissa ja massaspektrometrin soveltuvuus savukaasuanalysaattoriksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1974
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
80 s. + liitt. 29
Series
Description
Supervisor
Seppä, Ilari
Keywords
Other note
Citation