Rakennusliikkeen tarjouslaskennan laadunvarmistus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2002
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
68+38
Series
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Keywords
quality system, laatujärjestelmä, quality operation procedures, toimintaohjeet, process, prosessi, invitation to tender, tarjouspyyntö, cost estimation, kustannuslaskenta, tender, tarjous, risk management, riskienhallinta
Other note
Citation