Rakennealimallit aukoille suurten ohutseinäisten risteilylaivarakenteiden suunnittelussa

No Thumbnail Available
Files
Hoskonen_Wilma_2024.pdf (1.97 MB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-04-21
Department
Major/Subject
Kone- ja rakennustekniikka
Mcode
ENG3043
Degree programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Tämä työ on kirjallisuustutkimus, jossa käsitellään rakennealimalleja aukoille suurten ohutseinäisten risteilylaivarakenteiden suunnittelussa. Työ keskittyy pääasiassa palkkimaisiin rakennealimalleihin. Aineistona on käytetty alan kirjallisuutta ja tieteellisiä artikkeleita sekä diplomitöitä ja väitöskirjoja. Työn tavoitteena on tarkastella aukkojen vaikutusta, esimerkiksi niiden kokoa ja muotoa, rakenteiden ominaisuuksiin sekä esitellä mallinnustapoja aukoille. Aluksi työssä esitellään klassisia palkkiteorioita ja niiden laajennuksia ja pyritään selventämään, miten teorioita voidaan hyödyntää laivojen suunnittelussa. Tämän jälkeen työssä esitellään aukkojen vaikutusta rakenteisiin eri tilanteissa ja lopuksi työssä esitellään kolme erilaista mallinnusmenetelmää, joita voidaan hyödyntää suunniteltaessa suuria aukkoja, kuten matkustajalaivojen ikkuna-aukkoja. Esitellyt mallit pohjautuvat pääasiassa klassisten palkkiteorioiden laajennuksiin, mutta kävi myös ilmi, että uusia malleja pyritään kehittämään myös teorioista, joita on aiemmin käytetty muilla, kuin meritekniikan aloilla. Työstä voi saada yleisen käsityksen siitä, miten aukot vaikuttavat rakenteen ominaisuuksiin ja mitä eri keinoja mallinnuksessa voidaan käyttää.
Description
Supervisor
Mikkola, Tommi
Thesis advisor
Romanoff, Jani
Keywords
palkkimalli, aukkojen mallintaminen, ikkuna- ja parvekeaukko
Other note
Citation