Telakkamiljööstä asuinalueeksi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2003
Major/Subject
Arkkitehtuuri II
Mcode
A-52
Degree programme
Language
fi
Pages
20
Series
Abstract
Suunnitelma on tehty Kvaerner Masa Yards Oy:n Helsingin telakan allastelakan alueelle. Työn innoittajana on ollut hollantilainen kanavanvarsirakentaminen sekä Amsterdamin satamaan rakennetut uudet asuinalueet. Tavoitteena on ollut kehittää asuntoaihio, joka on muunneltavissa rakennuksen elinkaaren aikana sekä asunnon sisällä että asuntojen kesken. Suunnitelma käsittää 3-kerroksisia rivitaloja, jotka koostuvat rinnakkaisista samanmittaisista viipaleista. Osassa viipaleista on kolmikerroksinen ja osassa päällekkäin kaksikerroksinen ja yksikerroksinen asunto. Toisen tai kolmannen kerroksen asuntoihin kuljetaan sääsuojatun ulkoportaan kautta kulkusiltaa pitkin. Kerrokset on suunniteltu päällekkäin yhdistettäviksi tai jaettaviksi asukkaan muuttuvien tarpeiden mukaan. Rakennusrungon sisällä välipohjat ovat aukotettavissa ilmavuuden aikaansaamiseksi tai aukot myöhemmin suljettavissa. Hygieniatiloja on tutkittu eri toimintojen samanaikaista käyttöä ajatellen. Pohjaratkaisun muuntelun myötä parvekkeen paikka voi vaihdella ja siten elävöittää altaalle aukeavaa julkisivua. Alue on aivan Helsingin keskustan tuntumassa, joten talot ovat keskustarakentamista ilman laajoja pihoja ja istutuksia. Asunnot avautuvat sisääntulopihalle ja entiselle telakka-altaalle Katualueeseen ja jalkakäytävään liittyvä julkisivu on sulkeutunut. Koska rakennukset sijaitsevat aivan altaan reunalla, pihojen sijaan asunnoissa on parvekkeet, terassit ja laiturit altaan puolella. Julkisivumateriaaleina on käytetty tiiltä, poimupeltiä, lasia ja lasilankkua sekä pehmentävänä tehosteena puuta. Kooltaan ja varustelultaan asunnot ovat normaalitasoa kiehtovasta sijainnista huolimatta. Kerrosala noin 14 600 m2 Tilavuus noin 51 000m3
Description
Supervisor
Siitonen, Tuomo
Keywords
Other note
Citation