The influence of the crack width on the durability of different reinforcement bar materials

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSistonen, Esko
dc.contributor.authorKari, Olli-Pekka
dc.contributor.departmentRakennus- ja ympäristötekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorPuttonen, Jari
dc.date.accessioned2020-12-05T10:23:16Z
dc.date.available2020-12-05T10:23:16Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTutkimuksessa tarkasteltiin halkeamaleveyden vaikutusta erityyppisten raudoitteiden säilyvyyteen. Terästyyppeinä käytettiin tavallisia kuumavalssattuja ja kylmämuokattuja betoniteräksiä sekä kuumasinkittyjä, säänkestäviä (TENCOR) ja austeniittisia ruostumattomia betoniteräksiä. Kirjallisuustutkimuksessa selvitettiin halkeamien ja halkeamaleveyden vaikutuksia korroosioon sekä erityyppisten raudoitteiden säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä. Kokeellinen osuus käsitti pitkäaikaiset säilyvyyskokeet. Yhteensä 250 palkkia valettiin K40 lujuusluokan betonista (vesisementtisuhde 0.46), betonipeitepaksuudella 5 mm. Koekappaleisiin tehtiin kovettumisensa jälkeen poikittaiset halkeamat (0 - 1 mm), jota seurasi kiihdytetty karbonatisointi. Koekappaleet altistettiin yhteensä 24 tunnin pituisiin kastumis- ja kuivumissykleihin makeaan veteen tai NaCl-liuokseen (5 % Cl-). Sähkökemialliset kokeet suoritettiin lineaariseen polarisaatioon perustuvalla mittalaitteella vuonna 2001 säilyvyyskokeiden kestettyä noin kuusi kuukautta ja uudelleen vuonna 2006. Lisäksi tehtiin halkeamaleveysmittauksia, visuaalisia makro- ja mikrotason tarkasteluita sekä koetulosten luotettavuuden arvioinnin kannalta oleellisia kokeita. Tehdyt kokeet ilmaisivat korroosion säilyneen eri raudoitetyypeille ruostumatonta terästä lukuun ottamatta aktiivisena. Teräksen kuumasinkitys vaikutti parantaneen raudoitteen korroosionkestävyyttä. TENCOR-raudoitteen ominaisuuksilla ei ollut merkittävää vaikutusta raudoitteiden säilyvyyteen. Ruostumaton teräs oli säilyvyysominaisuuksiltaan ylivertainen muihin terästyyppeihin verrattuna. Halkeamien kohdalla tapahtuneella paikallisella korroosiolla voi olla hyvälaatuisessa betonissa merkitystä erityyppisten raudoitteiden säilyvyyteen. Halkeamaleveyksillä ei ollut koetulosten mukaan selkeää yhteyttä halkeamien kohdalla tapahtuneeseen korroosioon millään raudoitetyypillä. Täten halkeamaleveydellä ei todettu selkeää vaikutusta erityyppisten raudoitteiden säilyvyyteen. Normeissa sallittuihin halkeamaleveyksiin ei ole kuitenkaan muutostarvetta. Halkeamaleveyden vaikutuksen yksilöinti vaatii jatkotutkimuksia.fi
dc.format.extent123+42
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94303
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553137
dc.language.isofien
dc.programme.majorTalonrakennustekniikkafi
dc.programme.mcodeRak-43fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordcrack widthen
dc.subject.keywordhalkeamaleveysfi
dc.subject.keywordcorrosionen
dc.subject.keywordbetoniterästen korroosiofi
dc.subject.keywordhot-dip galvanised reinforcing steelen
dc.subject.keywordkuumasinkitty betoniteräsfi
dc.subject.keywordweathering reinforcing steelen
dc.subject.keywordsäänkestävä betoniteräsfi
dc.subject.keywordaustenitic stainless reinforcing steelen
dc.subject.keywordruostumaton betoniteräsfi
dc.subject.keyworden
dc.titleThe influence of the crack width on the durability of different reinforcement bar materialsen
dc.titleHalkeamaleveyden vaikutus erityyppisten raudoitteiden säilyvyyteenfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_01117
local.aalto.idinssi33111
local.aalto.openaccessno
Files