Pilvipalveluiden suunnittelu ja toteutus esimerkkinä sijoituslaskurisovellus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-02-14
Major/Subject
Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät
Mcode
ETA3005
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka
Language
fi
Pages
58
Series
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Seilonen, Ilkka
Keywords
cloud computing, cloud application development, IaaS, PaaS, SaaS, multitenant architecture, pilvipalvelut, pilvisovelluksen kehitys, multitenantti arkkitehtuuri
Other note
Citation