Ohuiden ZnS-kalvojen mikrorakenneparametrien määrittäminen röntgendiffraktion avulla

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Fysiikka
Mcode
00.03
Degree programme
Language
fi
Pages
83 s. + liitt. 12
Series
Description
Supervisor
Tuomi, Turkka
Keywords
Other note
Citation