Selluloosan pintakäsittely plasmalla

No Thumbnail Available
Files
Laurila_Julius_2024.pdf (511.59 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemiantekniikan korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-17
Department
Major/Subject
Biotuotteet
Mcode
CHEM3048
Degree programme
Kemiantekniikan kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
18
Series
Abstract
Selluloosa on yksi tärkeimmistä biomateriaaleista sen saatavuuden ja mahdollisten käyttötarkoitusten määrän vuoksi. Jotkin selluloosan piirteet, kuten hydrofiilisyys, rajoittavat käyttömahdollisuuksia. Plasman (varautuneen kaasun) käyttö tarjoaa mahdollisuuden muokata selluloosan pinnan ominaisuksia. Käsittely korostaa selluloosan vahvuuksia ja laajentaa käyttömahdollisuuksia uusilla ominaisuuksilla. Menetelmät ovat yk-sinkertaisia ja vapaita jätteistä. Tämä kandidaatintyö on kirjallisuustutkielma, jossa pyritään tutkimaan mahdollisuuksia käyttää plasmakaasua selluloosan pintakäsittelyssä. Työssä esitellään erilaisia plasmakaasuja ja niiden vaikutusta plasman pintarakenteeseen. Plasmakäsittelyssä selluloosa altistetaan plasmasuihkulle, joka tuotetaan esimerkiksi sähkökentän avulla. Koska plasma on varautunut kaasu, se reagoi selluloosan pinnan kanssa ja hajottaa sen rakennetta. Rakenteen hajotessa plasmakaasu voi myös reagoida ja luoda uusia ja haluttuja toiminnallisia ryhmiä, kuten happi- ja typpiryhmiä. Happi- ja typpiplasmoja käytetään yleisesti kiinnitysten ja reaktiivisuuden parantamisessa muodostamalla funktionaalisia ryhmiä pinnalle. Fluoriplasmat toimivat itse pinnoitteina selluloosan pinnalla, luoden esimekiksi amfifobisia pinnoitteita. Jalokaasuja voidaan käyttää selluloosan puhdistamisen lisäksi myös antibakteriaalisen pinnan luomisessa.
Description
Supervisor
Kontturi, Eero
Thesis advisor
Koivunen, Risto
Keywords
selluloosa, plasma, plasmakäsittely, pintakäsittely
Other note
Citation