Machiavellististen persoonallisuuspiirteiden ilmeneminen ja johtaminen organisaatiossa

No Thumbnail Available
Files
bachelor_Seppälä_Emmi_2024.pdf (346.96 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024
Department
Johtamisen laitos
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Johtaminen
Language
fi
Pages
24 + 6
Series
Abstract
Tutkielmassani käsittelen machiavellismin ilmenemistä organisaatiossa sekä machiavellismin ja organisaatiokansalaisuuden välistä yhteyttä. Työ toimii katsauksena machiavellismin pimeiden piirteiden ilmenemiseen ja tapoihin, joilla voidaan ehkäistä näiden piirteiden ilmenemistä organisaatiossa. Työssä käsitellään machiavellismia niin työntekijöissä yleisesti kuin tarkemmin johtajissa. Tuon esiin myös näkökulmia sääntöilmapiirin vaikutukseen piirteiden ilmaisussa ja negatiivisten vaikutusten ehkäisyssä. Lisäksi työssä käsitellään machiavellismia organisaatioille olennaisten teemojen viitekehyksessä, kuten machiavellistisen työntekijän rekrytointia, johtamista ja suoriutumista organisaatiossa. Machiavellismilla on negatiivisia vaikutuksia sekä yksilöihin ja organisaatioihin. Työssä on tuotu esiin kuitenkin myös kirjallisuudessa esiin nostettuja neutraaleja tai positiivisia vaikutuksia organisaation toimintaan. Yksi tutkimustyöni tavoitteista on selvittää, millaisia yhteyksiä machiavellistisilla piirteillä on työsuoritukseen, ja kirjallisuudesta käy muun muassa ilmi, että machiavellistisista työntekijöistä voi olla organisaatiolle myös etua. Oikein johdettuna he voivat olla poikkeuksellisen tehokkaita työssään verrattuna kollegoihinsa ja osoittaa organisaatiomyönteistä käyttäytymistä sekä sitoutumista organisaatioon. Machiavellistisia persoonallisuuspiirteitä voidaan ajatella ylikorostuneina taipumuksina, jotka ovat jokseenkin mukautuvia ja hyödyllisiä erityisesti lyhytaikaiseen menestykseen, mutta voivat kuitenkin johtaa ongelmiin pitkällä aikavälillä. Manipuloivien johtajien ja työntekijöiden käytös organisaatiossa riippuu organisaation sääntöilmapiirista ja olosuhteista. Organisaatiossa on tärkeää luoda työilmapiiri, jossa korostetaan avoimuutta, rehellisyyttä sekä yhteisiä arvoja. Lisäksi käytökseen vaikuttaa tutkimusten mukaan työntekijän machiavellismin taso; machiavellismin ja työn suorituskyvyn on todettu liittyvän toisiinsa muodostaen käänteisen U-käyrän. Tämä vertaus huomioi sekä negatiiviset että positiiviset näkemykset machiavellismin ja työssä suoriutumisen välillä.
Description
Thesis advisor
Yli-Kauhaluoma, Sari
Keywords
machiavellismi, manipulointi, Dark Triad, organisaatiokansalaisuus
Other note
Citation