Ftaalihappoanhydridiä ja -estereitä valmistavan tehtaan vesistökuormituksen pienentäminen. Jäteveden puhdistuskokeita biologis-kemiallisella menetelmällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Department
Major/Subject
Selluloosatekniikka
Mcode
04.23
Degree programme
Language
fi
Pages
172 s. + liitt. 22
Series
Description
Supervisor
Määttä, Raimo
Keywords
Other note
Citation