Kauppakeskusrakenteen vaikutus hypermarketin vaikutusalueeseen, asiakaskuntaan ja myyntiin

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2011
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
70
Series
Abstract
TAVOITTET, TUTKIMUSKOHDE JA AINEISTO Tutkielmassani pyrin selvittämään, minkälaista etua kauppakeskuksen ankkuriyrityksenä toimiva hypermarket saa kauppakeskusrakenteesta. Tutkielmani keskittyy tarkastelemaan Jyväskylän Keljon K-Citymarkettia, joka laajennustöiden myötä sijaitsee nyt Keljon kauppakeskuksessa. Tutkielmassani olen pyrkinyt selvittämään kauppakeskusrakenteen vaikutuksia hypermarketin asiakaskuntaan, vaikutusalueeseen ja kokonaismyyntiin. Aineistona olen käyttänyt K-Plus Oy:n liikkeenjohdolle tuottamia raportteja, asiakaskyselyä, sekä kauppiaan ja tavaratalojohtajan haastattelua. Tutkielman olen toteuttanut laadullisena tapaustutkimuksena. KESKEISIMMÄT TULOKSET Kauppakeskusrakenne on kasvattanut hypermarketin myyntiä ja tuonut sille lisää asiakkaita. Kauppakeskus ei kuitenkaan ole merkittävästi kasvattanut hypermarketin maantieteellistä vaikutusaluetta. Kauppakeskuksen kohderyhmällä on myös selvä vaikutus hypermarketin asiakaskunnan rakentumiseen. Tulokset osoittavat kauppakeskusrakenteen tuovan etua myös siinä sijaitsevalle hypermarketille. Kauppiaiden onkin tulosten valossa kannattavaa pyrkiä kehittämään alueidensa tarjonnan monipuolisuutta.
Description
Keywords
Kauppakeskus, hypermarket, ankkuriyritys, vähittäiskauppa, päivittäistavarakauppa.
Other note
Citation