Siellä ja täällä, läsnä kaikkialla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
ARTS3017
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
23
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin opinnäytetutkielmani koostuu kirjallisesta ja produktiivisesta osasta. Opinnäytetutkielmani kirjallinen osuus käsittelee ympäristön määritelmää, sekä avaa ympäristön käsitettä neljän erilaisen lähestymistavan kautta. Tutkielmassa käsiteltävät lähestymistavat ovat yksilökeskeinen ympäristökäsitys, luonnontieteellinen ympäristökäsitys, yhteiskuntatieteellinen ympäristökäsitys ja posthumanistinen ympäristökäsitys. Käsitteiden tarkasteleminen osana tutkielmaa auttavat hahmottamaan sitä, kuinka monin eri tavoin ympäristöä voidaan tutkia. Erilaiset lähestymistavat auttavat myös ymmärtämään sitä missä määrin yksilö kokee olevansa osa luontoa ja ympäristöään. Tutkielmassa käsittelen myös länsimaisen luontokäsityksen historiaa ja suomalaisen ympäristökäsityksen mielikuvia ja ympäristösuhteen muodostumista. Tutkielmassa avaan myös taideperustaista ympäristökasvatuksen tehtävää tehdä ympäristöön liittyviä ilmiöitä ymmärrettäväksi, näkyviksi ja kriittisesti arvioitaviksi. Produktiivisessa osassa tutkin taideperustaisen tutkimuksen kautta kolmea toisistaan maatieteellisesti eroavaa paikkaa Helsingissä. Tutkimuksen avulla pyrin etsimään vastauksia siihen, miten toisistaan erilaisissa ympäristöissä havainnoiminen vaikuttaa henkilökohtaisen ja tutkittavan ympäristön suhteeseen ja sen muodostumiseen, sekä siihen mitä tuntemuksia toisistaan maantieteellisesti eroavat paikat minussa herättää. Tutkimuskohteiksi valitsin Helsingin Hernesaaren, Kampin ympäristön sekä Pihlajamäessä sijaitsevan Patterimäen puiston, joissa suoritin tutkimusretkiksi nimeämiä tutkimuksia joulukuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. Tutkimusretkien aikana havainnoin ympäristöäni kokemuksen, muistikirjan ja kamerallani dokumentoiden, joiden avulla työstin tutkittavaan ympäristöön perustuvia teoksia.
Description
Supervisor
Henrika Ylirisku, Henrika Ylirisku
Thesis advisor
Ylirisku, Henrika
Keywords
ympäristö, kuvataidekasvatus, ympäristökasvatus, taidekasvatus, havainto, luonto
Other note
Citation