Ekologisuuden merkitys urbaanin kuluttajan arjen käytännöissä: Videografia tutkimusmetodina

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorLindroos, Niklas
dc.contributor.departmentMarkkinoinnin laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Marketingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2016-08-16T11:36:00Z
dc.date.available2016-08-16T11:36:00Z
dc.date.dateaccepted2014-06-12
dc.date.issued2014
dc.description.abstractTutkielman tavoitteet Tutkimuksessa tarkastellaan työelämään hiljattain siirtyneiden urbaanien nuorten aikuisten arkea ja arjen rutiineita. Tutkimus pohjautuu Consumer Culture- sekä praktiikkateoriaan, joita tarkastellaan erityisesti ajankohtaisen teeman, kuluttamisen ekologisuuden sekä kuluttamiseen vahvasti liittyvän myyntipakkauksen avulla. Tavoitteena oli ymmärtää ekologisuuden merkitystä kuluttajan arjen käytännöissä sekä myyntipakkauksen roolia kuluttajan muokkaamissa ja tuottamissa arjen spatiotemporaalisissa tiloissa. Tutkimus koostuu kahdesta osasta: kirjallisesta raportista sekä videografiasta. Tutkimusmetodi Tutkimus tehtiin kvalitatiivisia menetelmiä käyttäen tutkimusmenetelmänä videoitua etnografiaa, videografiaa. Tutkittava aineisto kerättiin seuraamalla nuorten, työelämään siirtyneiden aikuisten päivittäistavoiden kuluttamista sekä siihen liittyviä arjen rutiineita. Tutkimuksen tulokset Päivittäistavaroiden kuluttaminen on hyvin rutinoitunutta ja sillä on myös voimakas vaikutus muun arjen toimintojen rytmittämiseen ja identititeetin luomiseen. Vaikka ekologisuus on vahvasti läsnä tiedostavan kuluttajan arjessa, ovat sen vaikutukset kulutuskäyttäytymiseen oletettua pienemmät ja päivittäistavaroita ostettiin ensisijaisesti itsekkäistä syistä, hakien ruoasta mahdollisimman autenttisia makunautintoja ja elämyksiä sekä helpotusta arkeen. Itse myyntipakkauksen eettisyys ei myöskään yleisesti korostunut valintakriteerinä. Yleisesti ottaen yritysten suurena ongelmana on eettisyyteen ja läpinäkyvyyteen viittavan viestinnän pirstaleisuus, joka taas vaikeuttaa olennaisen kuluttajedun kommunikointia kuluttajalle.fi
dc.ethesisid14637
dc.format.extent79
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21459
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201609083673
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorMarkkinointifi
dc.programme.majorMarketingen
dc.subject.heleconkuluttajakäyttäytyminen
dc.subject.heleconconsumer behaviour
dc.subject.heleconkuluttajat
dc.subject.heleconconsumers
dc.subject.heleconekologia
dc.subject.heleconecology
dc.subject.heleconpakkaukset
dc.subject.heleconpackages
dc.subject.heleconpäivittäistavarat
dc.subject.heleconconsumer goods
dc.subject.keywordConsumer Culture Theory
dc.subject.keywordpraktiikkateoria
dc.subject.keywordmyyntipakkaus
dc.subject.keywordekologisuus
dc.subject.keywordetnografia
dc.subject.keywordvideografia
dc.titleEkologisuuden merkitys urbaanin kuluttajan arjen käytännöissä: Videografia tutkimusmetodinafi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
local.aalto.idthes14637
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
hse_ethesis_14637.pdf
Size:
7.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format