Improving the usability of a Point of Sale system by Contextual Design

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorFröberg, Stefan
dc.contributor.authorBlåfield, Henrik
dc.contributor.departmentTietotekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorNieminen, Marko
dc.date.accessioned2020-12-05T10:39:52Z
dc.date.available2020-12-05T10:39:52Z
dc.date.issued2007
dc.description.abstractKaupan kassajärjestelmien tarkoituksena on toimia kassahenkilöiden tukena tuotteiden myynnissä asiakkaille. Asiakkaan näkökulma asiaan on yksioikoinen: kaupassa käynnin tulisi olla nopea, mutkaton toimitus ja jonojen tulisi olla mahdollisimman lyhyitä. Kassahenkilöiden vähäinen koulutus, vaihteleva tausta ja tehokkuusvaatimukset asettavat haasteita kassaohjelmistojen käytettävyydelle. Käyttäjäkeskeisen suunnittelun tavoitteena on auttaa tuotekehitysprosessia parantamaan käyttäjätyytyväisyyttä. Tämä saavutetaan ottamalla käyttäjän tarpeet huomioon jo tuotekehityksen aikaisessa vaiheessa, loppukäyttäjän osallistuessa koko tuotekehitysprosessiin alusta loppuun saakka. Tällä tutkimuksella oli kaksi päätavoitetta: kassahenkilön työnkuvan mallintaminen tyypillisessä vähittäiskaupassa, sekä uusien oivallusten luominen Aldata Solution Finland Oy:n (Aldata) kassaohjelmiston käytettävyyden parantamiseksi. Tutkimuksessa sovellettavaksi menetelmäksi valittiin Contextual Design, painopisteinä Contextual Inquiry ja Work Modeling -vaiheet. Tutkimuksen empiirinen osa koostui vierailuista kymmeneen suomalaiseen ruokakauppaan ja erikoistavarakauppaan talven 2006-2007 aikana. Kaupoissa vierailtiin niiden aukeamisen aikaan, keskellä päivää ja sulkemisaikoihin haastattelemassa kassahenkilöitä sekä havainnoimassa heidän päivittäistä työskentelyään. Tutkimuksen tuloksena syntyi useita työskentelymalleja, joiden avulla parannettiin ymmärtämystä kassahenkilön suorittamien tehtävien osalta. Ohjelmistosta tunnistettiin kehitysalueita vertaamalla näitä malleja tämänhetkisen ohjelmiston asettamiin malleihin. Tärkeimmät kehityskohteet löydettiin niiden toimintojen osalta, joita ei käytetä päivittäin mutta joista tulee suoriutua nopeasti. Ohjelmiston asettamat toimintosekvenssit eivät aina vastanneet käyttäjälle ominaisia toimintopolkuja. Ketjutason rajoitukset toimintojen perumiseen ja jälkikäteen tehtyihin muutoksiin aiheuttivat epämukavuutta kassahenkilöissä. Joihinkin tunnistettuihin ongelma-alueisiin tehtiin myös tarkempia kehitysehdotuksia. Contextual Design osoittautui toimivaksi tutkimusmenetelmäksi käyttäjäkeskeisen tuotekehityksen tuomiseen osaksi Aldatan ohjelmistokehitysprosessia.fi
dc.format.extent(6) + 81 s. + liitt.
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/94619
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120553453
dc.language.isoenen
dc.programme.majorKäytettävyystutkimusfi
dc.programme.mcodeT-121fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordusabilityen
dc.subject.keywordkäytettävyysfi
dc.subject.keywordcontextual designen
dc.subject.keywordcontextual designfi
dc.subject.keywordcontextual inquiryen
dc.subject.keywordcontextual inquiryfi
dc.subject.keyworduser-centered designen
dc.subject.keywordkäyttäjäkeskeinen tuotekehitysfi
dc.subject.keywordpoint of saleen
dc.subject.keywordkassajärjestelmäfi
dc.subject.keywordretailen
dc.subject.keywordvähittäiskauppafi
dc.titleImproving the usability of a Point of Sale system by Contextual Designen
dc.titleKassajärjestelmän käytettävyyden kehittäminen Contextual Design -menetelmälläfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthyes
local.aalto.digifolderAalto_89614
local.aalto.idinssi34108
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Blåfield_Henrik_2007.pdf
Size:
29.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format