Kuntien kokemuksia kiinteistörekisterin pidosta luopumisesta sekä kiinteistörekisterin pitoalueen laajentamisesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-08
Department
Major/Subject
Kiinteistötekniikka
Mcode
M3007
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
88 + 22
Series
Description
Supervisor
Vitikainen, Arvo
Thesis advisor
Häikiö, Paavo
Keywords
kiinteistörekisteri, kiinteistörekisterin pito, kiinteistörekisterin pitäjä, kyselytutkimus, haastattelututkimus
Other note
Citation