Tarinoita tutkimassa - taustatutkimus osana luovaa käsikirjoitusprosessia

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Elokuvataiteen maisteriohjelma
Language
fi
Pages
54+3
Series
Abstract
Tämä opinnäytetyö käsittelee käsikirjoittajan tekemää taustatutkimusta osana luovaa kirjoitusprosessia. Työn tarkoituksena on pohtia taustatutkimusta luovan kirjoittamisen työvaiheena ja tutkia, miten käsikirjoittaja voi tehdä taustatutkimusta mahdollisimman hyvin. Metodeina opinnäytetyössä käytetään käsikirjoittajien haastatteluita, kirjallisuuden tutkimista sekä oman taustatutkimusprosessini läpikäymistä. Opinnäytetyötä varten on haastateltu neljää käsikirjoittajaa: Pekko Pesosta, Anna Brotkinia, Karoliina Lindgreniä ja Niklas Lindgreniä. Opinnäytetyössä käy ilmi, että taustatutkimuksessa on kysymys paljon keskeisemmästä ja monimutkaisemmasta työvaiheesta kuin usein ajatellaan. Taustatutkimus ei usein ole käsikirjoittajalla vain faktojen tarkistamista tai yksityiskohtien etsimistä, vaan myös laajempien ilmiöiden hahmottamista, teemojen pohtimista ja maailmojen rakentamista. Usein taustatutkimus toimii kirjoittajan mielikuvitusta auttavana välineenä. Taustatutkimuksen tekeminen antaa käsikirjoittajalle rohkeutta kirjoittaa omasta aiheestaan, auttaa pääsemään irti stereotyyppisestä ajattelusta, tuo käsikirjoitukseen tarkkuutta ja konkretiaa sekä antaa mahdollisuuden viedä lukija tai katsoja uuteen mielenkiintoiseen maailmaan. Monet taustatutkimukseen liittyvät asiat kuten oikeiden lähteiden löytäminen, haastateltavien lähestyminen ja taustatutkimuksesta löytyneen informaation luonteva upottaminen käsikirjoitukseen vaativat käsikirjoittajalta ammattitaitoa. Taustatutkimuksen tekijän kohdalle voi sattua hankalia tilanteita, joita käsikirjoittaja joutuu käsittelemään. Tässä opinnäytteessä olevissa tapaustutkimuksissa hahmotetaan, millaisia tapoja käsikirjoittajilla on tehdä taustatutkimusta ja minkä he kokevat itselleen erityisen hyödylliseksi.

This thesis is about screenwriter’s research in the creative writing process. The aim of this thesis is to discuss what is research like for a screenwriter as a part of creative writing and how can a screenwriter do research as well as possible. Methods used in this thesis are screenwriter’s interviews, reading literature and reflection on my own research process as part of creative screenwriting. This thesis includes inerviews from screenwriters Pekko Pesonen, Anna Brotkin, Karoliina Lindgren and Niklas Lindgren. In this thesis it is apparent that the research for a screenwriter is more complex and central than it is usually viewed. Research for a screenwriter is usually not just reviewing facts or finding details, it can also be researching wider phenomenon, thinking about themes of the story and worldbuilding. Often research works as a tool for the writers’ imagination. Research gives the writer courage to write about their subject, helps see beyond stereotypes and bring accuracy and concreteness to the screenplay, as well as gives the writer an opportunity to take the reader to an unknown, interesting world. Many parts of doing research as a screenwriter, like finding the right sources, contacting interviewees and writing the research into the screenplay so that it does not feel forced, require professional skills from the screenwriter. While doing their research, the screenwriter might have to difficult situations. Case studies in this thesis show different ways that screenwriters navigate their research, and what they see as useful to their writing.
Description
Supervisor
Talvio, Raija
Thesis advisor
Kylmä, Tarja
Keywords
taustatutkimus, käsikirjoittaminen, haastatteleminen, dramaurgia, käsikirjoittaja, luova kirjoittaminen
Other note
Citation