Patina suunnittelussa – Ajallisen kerrostuneisuuden huomioiminen suunnittelutyössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Arkkitehtuuri
Mcode
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
21
Series
Abstract
Patina on merkitykseltään moniulotteinen käsite. Tässä tutkimuksessa patinaa tarkastellaan sen arvottavan ominaisuuden kautta rakennuksien materiaaleissa. Tutkimuksessa käsitellään vain ihmisen toiminnasta johtuvaa patinaa rakennuksen sisäpuolisissa pinnoissa, eikä esimerkiksi kemiallisesta reaktiosta tai elottomasta luonnosta syntynyttä patinaa. Lisäksi tutkimuksesta on rajattu pois myös huonekalut. Tutkimuskysymyksenä oli, voidaanko materiaalien muuttuminen ihmisten käytössä ja ajan kuluessa ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa mahdollisena patinoitumisena. Toteutustapa tutkimuksessa on kirjallisuustutkielma. Aineisto käsittää niin korjausrakentamisen ja fenomenologian, kuin materiaaliopin kirjallisuutta. Kulttuurinen näkökanta rajautuu länsimaiseen ja suomalaiseen kulttuuripiiriin. Tutkimuksessa havaittiin, että patina ja ajallinen kerrostuneisuus on mahdollista ottaa huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Patinan muodostumiseen vaikuttavat materiaali, aika sekä arvotus. Patinoituvia materiaaleja yhdistää useimmiten yksiaineisuus ja materiaalin luonnonmukaisuus. Materiaalivalinnat ovat helpoin tapa ottaa huomioon patina suunnittelutyössä. Vaikka patina syntyy ajan myötä, aika kuluu omaa tahtiaan ja sen nopeuteen on vaikea suunnittelijan vaikuttaa, sillä patinan muodostumiseen menee useita kymmeniä vuosia. Arvotus syntyy jokaisen kokijan omasta henkilökohtaisesta taustasta. Näitä kahta jälkimmäistä on vaikeampi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. Ottamalla ajallinen kerrostuneisuus huomioon, etenkin materiaalivalintojen avulla, on mahdollista tuottaa kestävämpää rakennuskantaa. Valitsemalla ajallisesti kestäviä materiaaleja, vähenee uudistuksien tarve, kun ensimmäisten naarmujen jälkeen pintaa ei tarvitse vaihtaa. Tämän lisäksi ajallisten jälkien merkitys arkkitehtuuriin on suurta niin historiallisten arvojen kuin ajallisen kokemuksen takia. Näistä syistä on tärkeä huomioida patina jo suunnitteluvaiheessa.
Description
Supervisor
Tervo, Anne
Thesis advisor
Teräväinen, Helena
Keywords
age value, ajallisuus, arkkitehtuuri, materiaalioppi, patina, pintamateriaali
Other note
Media files notes: Media rights: CC-BY-NC-ND 4.0
Citation