Diskurssianalyysi

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa
Date
2020-12-15
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
374-411
Series
Kielentutkimuksen menetelmiä I-IV, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, issue 1457
Abstract
Diskurssianalyysi on väljä, tieteenalarajat ylittävä tutkimusalue, jota yhdistää kiinnostus siihen, mitä kielellä tehdään ja miten kieli ja sen käyttö yhdistyvät muihin yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin rakenteisiin. Diskurssianalyysi on ennen kaikkea empiirinen, luonnolliseen kielenkäyttöön kohdistuva analyysitapa, jossa ensisijaisena tulkinnan kohteena on se, miten asiat sanotaan, eikä niinkään se, mitä sanotaan. Diskurssianalyysi on riippumaton tulkittavana olevan aineiston kielimuodosta, ja tutkimuskohteena olevaa ilmiötä ymmärtääkseen diskurssianalyytikko voi käyttää aineistonaan erilaisia kielimuotoja samaan aikaan.
Description
Keywords
Other note
Citation
Pälli , P & Lillqvist , E 2020 , Diskurssianalyysi . in M Luodonpää-Manni , M Hamunen , R Konstenius , M Miestamo , U Nikanne & K Sinnemäki (eds) , Kielentutkimuksen menetelmiä I-IV . Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia , no. 1457 , Suomalaisen kirjallisuuden seura , pp. 374-411 . https://doi.org/10.21435/skst.1457