Seitsemän yritystä tavoittaa kosketus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in Visual Culture
Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
38
Series
Abstract
Opinnäytetyön lähtökohtana on tutkia kosketusta, miten sitä voi kuvata, miltä se tuntuu ja minkälaisista näkökulmista sitä voi lähestyä. Lähestyn aihetta katseen, ruumiin ja äitiyden kautta. Tekstissä kietoutuvat yhteen eri teoreetikkojen ajatukset, oma pohdintani ja samanaikaisesti kuvaamani kaitafilmiteoksen kohtaukset. Useimmat tekstin teoreetikoista ovat fenomenologisen perinteen jatkajia. Esittelen lyhyesti Edmund Husserlin fenomenologian perusajatukset. Maurice Blanchot kirjoittaa tekstin ja teoksen pakenemisesta tekijältään. Yhdistän sen hapuilevaan kosketukseen. Maurice Merleau-Ponty on tutkinut maailman lihallisuutta sekä katseen ja kosketuksen yhteyttä. Julia Kristeva on pohtinut sekä äidin rakkautta että äidin ja lapsen välistä kuilua. Jean-Luc Nancy puolestaan kirjoittaa kosketuksesta. Työssä todetaan, että kosketus on osa katseen ja muistin toimintaa. Kuvan katsominen voi aktivoida myös kosketusmuistia. Kosketus kytkeytyy ruumiimme toimintaan moninaisina vyyhteinä. Äidin ruumis toimii luonnon ja kulttuurin kohtaamispaikkana. Työssä todetaan konkreettisen kosketuksen kuvaamisen olevan helppoa, mutta kosketuksen tunne on henkilökohtainen.
Description
Supervisor
Laakso, Harri
Thesis advisor
Orenius, Marika
Keywords
kosketus, kaitafilmi, äiti, katse, ruumis
Other note
Parts
  • videoteos 8min. nimellä: "Läsnä"
Citation