Tähtitieteellisgeodeettinen tasoitustehtävä eräässä I luokan kolmioverkossa, jossa sivurefraktion vaikutus on otettu huomioon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1941
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
43 s. + liitt. 8
Series
Description
Keywords
Other note
Citation