Nestepakkauskartongin jäykkyyden ja palstautumislujuuden vaihteluiden syiden etsimistä eräässä integroidussa sellu- ja kartonkitehtaassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1979
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
153 (+72)
Series
Description
Supervisor
Virkola, Nils-Erik
Keywords
Other note
Citation