Wivi Lönn's Ebenezer Home - a Research and a Design

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2007
Major/Subject
Arkkitehtuurin historia
Mcode
A-27
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Abstract
Diplomityöni käsittelee Wivi Lönnin suunnitteleman Ebeneserkodin arkkitehtuuria, rakennushistoriaa ja taloon liittyvää aatehistoriaa. Lisäksi luon katsauksen jugendarkkitehtuurin ihanteisiin ja Wivi Lönniin arkkitehtina ja henkilönä. Helsingin Sörnäisiin vuonna 1908 valmistunut talo suunniteltiin lastentarhan ja lastentarhaseminaarin käyttöön. Diplomityöni tarkoitus on luoda kokonaisvaltainen katsaus Ebeneserkodin arkkitehtuuriin ja historiaan talon 100-vuotispäivän kynnyksellä. Rakennustyyppinä lastentarha oli uusi, koska lastentarha-aatekin teki vasta tuloaan Suomeen osana monenlaisen siveellis-kasvatuksellisen toiminnan viriämistä. Ebeneserkoti ja sen toiminta ovat tärkeä luku Suomen lastentarhatyön historiaa. Rakennuttajana oli yksityinen hyväntekeväisyysyhdistys, jonka käynnistämälle varattomien perheiden lapsille tarkoitetulle lastentarhatoiminalle haluttiin pysyvät puitteet. Olen selvittänyt, millainen oli se yhteiskunnallinen ja fyysinen ympäristö, johon Ebeneserkodin kaltaista yksityisten henkilöiden käynnistämää hyväntekeväisyys- ja rakennustoimintaa syntyi. Arkkitehtuurin ihanteiksi nousivat vuosisadan vaihteessa kodikkuus ja luonnonläheisyys. Pohjakaavat ja julkisivut vapautuivat tiukoista säännöistä. Koti- ideologia näkyi niin asuntojen, sairaaloiden kuin koulujenkin suunnittelussa. Olen koonnut työssäni tietoa Wivi Lönnin tuotannosta ja henkilöstä. Hän työskenteli itsenäisesti ja määrätietoisesti luoden oman, selkeän arkkitehtonisen tyylinsä. Wivi Lönn ja hänen arkkitehtuurinsa ominaispiirteet soveltuivat hyvin Ebeneserkodin suunnittelutehtävään. Lönn oli käytännöllinen ja taloudellinen arkkitehti ja saavuttanut tunnustusta koulutalojen suunnittelijana. Naispuolisten rakennuttajien oli myös helpompi tehdä yhteistyötä naisarkkitehdin kanssa. Ebeneserkodin arkkitehtuuri on Lönnin myöhäisjugendille luonteenomaisesti koristelultaan yksinkertaista. Sille on ominaista kodikkuus ja lämpö, jotka syntyvät rakennuksen monimuotoisuudesta ja pohjakaavasta, jossa huoneet avautuvat auloihin ja saleihin. Talo on palvellut lähes katkeamattomasti lapsia päiväkotina ja myöhemmin kouluna. Tämä käyttöhistoriallinen arvo on syytä säilyttää. Rakennuksen nykytilasta tekemieni havaintojen ja alkuperäisten arkkitehtonisten ideoiden pohjalta olen laatinut taloon luonnosmaisen korjaussuunnitelman, jossa esitän talosta pois muuttavan koulun tilat muutettavaksi päiväkodiksi. Yläkerroksissa säilyisivät Ebeneser-säätiön tilat ja lastentarhamuseo, jonka tiloja laajennettaisiin. Korjauksen tavoite on selkiyttää tilarakennetta ja palauttaa rakennukseen Wivi Lönnin arkkitehtuurin ilmavuus, selkeys ja pelkistetty eleganssi.
Description
Supervisor
Niskanen, Aino
Keywords
Ebeneser, Ebeneser, Ebeneserkoti, Ebeneserkoti, Ebenezer home, Wivi Lönn, Wivi Lönn, jugend, jugend, rakennussuojelu, building conservation, päiväkoti, day-care center
Other note
Citation