Extending intelligent networks to the Internet

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1999
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
en
Pages
64
Series
Abstract
Televiestinnän yksi tämän hetken pääkehityssuunnista on datasiirron merkityksen kasvu. Ääni- ja databittien hintaerot ovat lisäksi luoneet mielenkiintoa puheensiirtoon verkoissa, jotka alunperin on suunniteltu yksinomaan datasiirtoa varten. Nykyään Internet-puhelintekniikkaa kehitetään voimakkaasti piirikytkentäisen puhelintekniikan valta-aseman haastajaksi. Tekniikka käyttää hyväkseen Internetin avoimuutta, skaalautuvuutta ja sen laajaa levinneisyyttä. Ollakseen hyödyllistä tekniikan on kuitenkin toimittava sujuvasti yhteen olemassa olevien piirikytkentäisten puhelinverkkojen kanssa ja tarjottava käyttäjille houkuttelevia palveluja. Työssä tutkitaan, voisiko älyverkoilla olla rooli Internet-puhelintekniikan ja piirikytkentäisten puhelinverkkojen lähentymisessä. Tämän työn tarkoituksena on arvioida mahdollisuutta tarjota Internet-puhelintekniikan käyttäjille lisäarvoa älyverkkojen avulla. Lisäksi on toteutettu Internet-puhelinjärjestelmän prototyyppi, joka käyttää hyväkseen älyverkkoja.
Description
Supervisor
Halme, Seppo J.
Thesis advisor
Suoknuuti, Marko
Keywords
älyverkot, intelligent networks, internet IN, Internet, VoIP, IN, VoIP, älyverkot
Other note
Citation