Erään konttilaivan lastin kiinnityslaitteisiin merenkäynnissä kohdistuvien voimien tutkiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1968
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
90 s. + liitt. 35
Series
Description
Supervisor
Jansson, Jan-Erik
Keywords
Other note
Citation