Haja-asumisen edut ja haitat - Haastattelututkimus haja-asutusalueelle muuttaneista

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1995
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu
Mcode
Ytk-78
Degree programme
Language
fi
Pages
155
Series
Description
Supervisor
Virtanen, Pekka V.
Keywords
haja-asutus, hajarakentaminen, asumispreferenssit, elämänlaatu, viihtyisyys, kustannukset, yhdyskuntasuunnittelu, kestävä kehitys
Other note
Citation