Virtuaalioperaattoreiden toimintalogiikka – kuinka ymmärtää yrityksiä virtuaalioperaattorimarkkinoilla

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJärn, Harry; Kauppatieteiden maisteri
dc.contributor.authorSorri, Timo
dc.contributor.departmentDepartment of Electrical and Communications Engineeringen
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.supervisorLillrank, Paul; Prof.
dc.date.accessioned2011-12-08T09:17:32Z
dc.date.available2011-12-08T09:17:32Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstract2000-luvun alku on tuonut tullessaan monia muutoksia vielä melko kehittymättömään mobiilikommunikaatioteollisuuteen. Langattomien teknologioiden nopea kehitys yhdistettynä nopeaan muutokseen sekä kilpailu- että sääntely-ympäristössä ovat aiheuttamassa epäjatkuvuuden teollisuuden kehityksessä. Miten tämä epäjatkuvuus vaikuttaa mobiilioperaattoreiden toimintamalleihin ja ansaintalogiikkaan, on kysymys, joka liittyy läheisesti käynnissäolevaan muutokseen. Mikä on teollisuuden uusimman kehityssuunnan, virtuaalimobiilioperaattoreiden, rooli tämän kehityksen keskellä on toinen relevantti kysymys koskien teollisuuden kehitystä. Tämä tutkimus esittää keskeisiä teorioita koskien yrityksen arvonluomisen prosessia, yhteistoiminnallisia yritysverkostoja ja sitä miten yritykset ja teollisuudenalat kehittyvät. Mobiiliteollisuuden epäjatkuvuuden keskeisimmät tekijät, teknologinen ja sääntelyllinen muutos, esitellään ja niiden vaikutusta mobiilikommunikaation arvoketjuun pohditaan käyttäen hyväksi arvoketjuintegraatiota koskevaa teoriaa. Kehitysteorioista käänteentekevän innovaation teoriaa käytetään pääasiallisena teoriana selittämään virtuaalioperaattoreiden tähänastista kehitystä ja tekemään päätelmiä tulevasta. Tutkimus erittelee myös sitä, mitä tämänhetkinen mobiilikommunikaatiotutkimus on identifioinut mahdollisiksi tulevaisuuden virtuaalioperaattoreiden tulonlähteiksi. Näistä aineksista kehitetään käsitteelinen viitekehys, jonka avulla tutkitaan kahden yrityksen menestystä suomalaisella mobiilikommunikaatiomarkkinalla. Lisäksi esitellään täydentävä yrityscase brittiläiseltä markkinalta, jotta voidaan osoittaa horisontaalisen toimintamallin edut mobiilikommunikaatiomarkkinalla. Päätelmissä todetaan, että mobiilikommunikaatioteollisuus on horisontalisoitumassa EU:n alueella mistä johtuu, että mobiiliverkko-operaattorit kärsivät tällä hetkellä byrokraattisesta tehottomuudesta. Vaikka virtuaalioperaattorin liiketoimintamalli vaikuttaisi soveliaammalta tulevaisuuden mobiilikommunikaatiomarkkinoilla, ne eivät toistaiseksi ole pystyneet hyödyntämään horisontaalisen toimintamallin täyttä potentiaalia. Tämä voidaan selittää innovaatioteorialla.fi
dc.description.abstractThe beginning of 21st century has brought along many changes to still quite immature industry of mobile communications. Rapid development of wireless technologies combined with rapid changes in competitive and regulatory environment are causing a disruption in the evolution of the industry. How does this disruption affect the operational model of mobile operators and earnings logic, is a question closely related to ongoing change in the industry. What is the role of one of the latest development, virtual network operators, amidst this development is another relevant question concerning the development of the industry. This study presents centric theoretical concepts related to value creation of a company, collaborative company networks and how companies and industries evolve. The main factors of disruption, technological and regulatory change, are presented and their effect on the mobile communication value chain is reflected against theories concerning value chain integration. From evolutionary theories disruptive innovation theory is used as primary framework to ponder hitherto performance of virtual network operators and to make conclusions on the future. The study also scrutinizes what has been identified as possible revenue generators of future virtual network operators in contemporary research of mobile communications. From those ingredients a conceptual framework is developed in order to study performance of two companies from Finnish mobile communication market. An additional company case from British market is presented in order to show the advantages of horizontal operating mode in mobile communication market. The thesis concludes that the industry in the EU area in general is on verge of horizontalization and mobile network operators are suffering from bureaucratic inefficiency. Although virtual network operator's business model would seem more suitable for future mobile communication markets, they have not yet tapped the full potential of horizontal operating mode. This can be explained with the theory of innovation.en
dc.format.extent70
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/948
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-007492
dc.language.isoenen
dc.locationP1fi
dc.programmeTietoliikennetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorIndustrial managementen
dc.programme.majorTeollisuustalousfi
dc.programme.mcodeTU-22
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keyworddisruptive innovationen
dc.subject.keywordsustaining innovationen
dc.subject.keywordindustry evolutionen
dc.subject.keywordvertical integrationen
dc.subject.keywordhorizontalen
dc.subject.keywordhorizontalizationen
dc.subject.keywordbusiness modelen
dc.subject.keywordvirtual network operatoren
dc.subject.keywordMVNOen
dc.subject.keywordmobile operatoren
dc.subject.keywordkäänteentekevä innovaatiofi
dc.subject.keywordylläpitävä innovaatiofi
dc.subject.keywordteollisuuden evoluutiofi
dc.subject.keywordvertikaalinen integraatiofi
dc.subject.keywordhorisontaalinenfi
dc.subject.keywordhorisontalisaatiofi
dc.subject.keywordliiketoimintamallifi
dc.subject.keywordvirtuaalioperaattorifi
dc.subject.keywordmobiilioperaattorifi
dc.subject.otherEconomicsen
dc.titleVirtuaalioperaattoreiden toimintalogiikka – kuinka ymmärtää yrityksiä virtuaalioperaattorimarkkinoillafi
dc.titleOperating logics of virtual network operators : understanding the companies entering virtual operator marketen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_37694
local.aalto.idinssi32775
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
urn007492.pdf
Size:
1.65 MB
Format:
Adobe Portable Document Format