Co-operation Methods and Procedures of Subcontracting in small Constructing Companies

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorJunnonen, Juha-Matti
dc.contributor.authorUotila, Ari
dc.contributor.departmentRakennus- ja ympäristötekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorKankainen, Jouko
dc.date.accessioned2020-12-04T15:11:35Z
dc.date.available2020-12-04T15:11:35Z
dc.date.issued2002
dc.description.abstractTutkimuksen tavoitteena oli parantaa pienten rakennusliikkeiden aliurakointiyhteistyön edellytyksiä kehittämällä rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998) perustuvat toimintaohjeet aliurakointiyhteistyön suorittamiseen. Tarpeena oli myös selvittää, millä tavoin toimimalla voidaan välttyä erilaisilta työmailla usein havaittavilta yhteistyötä häiritseviltä ongelmilta. Tutkimusmenetelminä käytettiin kirjallisuustutkimusta ja haastatteluja. Pää- ja aliurakoitsijoiden välillä usein ilmeneviä ongelmia ovat: - epäselvyys vaaditusta laadusta - epäselvyys vaaditusta työn sisällöstä - aikataulujen pitämättömyys - kustannuspuitteiden ylittyminen - tiedonkulkuongelmat yleensä. Havaittujen ongelmien poistamiseksi sekä yhteistyöedellytysten parantamiseksi laadittiin aliurakan hankintaprosessin kuvaava kaavio tarjouskilpailuun perustuvan kokonaishintaisen aliurakan hankinnasta. Aliurakan hankintaprosessi jaettiin kolmeen eri osaprosessiin: aliurakan valmisteluvaiheeseen, päätöksentekovaiheeseen sekä ohjaus- ja valvontavaiheeseen. Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin perustuvat toiminta- ja menettelytavat selvitettiin yksityiskohtaisesti aliurakan hankintaprosessin kaikissa vaiheissa aina tarjouspyynnön valmistelusta takuuajan päättymiseen saakka. Lisäksi selvitettiin aliurakkasuhteessa noudatettavat yhteistyömenettelyt sekä toiminta aliurakan häiriötilanteissa. Aliurakan hankintaprosessin menestyksekkäässä läpiviennissä korostuvat yleisten sopimusehtojen muotomääräysten noudattamisen lisäksi pääurakoitsijan tekemän tehtäväsuunnitelman tärkeys sekä Rakennusteollisuus RT ry:n laatiman aliurakkasopimuslomake YSE 1998:n käyttö. Aliurakointiyhteistyöprosessin merkittävimmistä vaiheista laadittiin 15 toimintaohjetta, joissa tiivistettynä ja kronologisesti kuvataan aliurakan hankintaprosessin merkittävimmät toiminnot suositeltavine menettelytapoineen. Toimintaohjeiden lisäksi työssä on esitetty malliasiakirjoja aliurakan hankintaprosessin eri vaiheilta, joiden tarkoituksena on toimia esimerkkeinä ja sanallisesti esitettyjen asioiden tukena. Samalla ne toimivat mallina toimintatavasta, jonka tarkoituksena on kannustaa pääurakoitsijaa ja aliurakoitsijaa yhteisissä toimituksissa asioista sopimiseen sekä yhteisen tavoitteen eteen työskentelemiseen. Tutkimuksen tuloksena todettiin, että laadittujen toimintaohjeiden mukaan toimimalla voidaan parantaa pää- ja aliurakoitsijoiden välistä yhteistoimintaa, vähentää työmaalla syntyviä ongelmia, tehostaa urakoitsijoiden laaduntuottokykyä sekä parantaa asiakastyytyväisyyttä.fi
dc.format.extent91
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/90059
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120448894
dc.language.isofien
dc.programme.majorRakentamistalousfi
dc.programme.mcodeRak-63fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordsubcontractingen
dc.subject.keywordaliurakkafi
dc.subject.keywordco-operationen
dc.subject.keywordyhteistyöfi
dc.subject.keywordinstructionen
dc.subject.keywordtoimintaohjefi
dc.titleCo-operation Methods and Procedures of Subcontracting in small Constructing Companiesen
dc.titleAliurakoinnin yhteistyökeinot ja menettelytavat pienessä rakennusliikkeessäfi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_89666
local.aalto.idinssi18924
local.aalto.openaccessno
Files