Multistory steelframed construction

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
87 s. + liitt. 9
Series
Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia eri rakenneratkaisujen (teräs/betoni) ja nopeutetun tuotannon vaikutukset tuotannon suunnitteluun ja hankkeen kokonaiskustannuksiin, erityisesti monikerroksisten High-rise-rakennusten osalta. Tutkimuksen kohteena oli Espoon Kivenlahteen rakennettava 22 kerroksinen Meritorni. High-rise rakennukset sisältävät toiminnoiltaan useita erilaisia tilatyyppejä; toimistoja, asuntoja, teknisiä tiloja jne. Rakennuksissa on useita samanlaisina toistuvia kerroksia tai kerroksen osia, joissa tehtävät työt ovat luonteeltaan toistuvia. Tuotannon suunnittelussa kohde jaetaan pystysuuntaisiin lohkoihin ja vyöhykkeisiin. Lohko- ja vyöhykejaon avulla kohteen työt voidaan suunnitella JOT-tuotannon mukaisesti toistuvana rakentamisena. Tällä saavutetaan kohteissa Iyhyt läpäisyaika ja kokonaisrakennusajan lyhentyminen. Nopeutettua tuotantotapaa käyttäen pystytään rakennusaikaa Iyhentämään. Rakennusajan lyhentyminen Meritornin kohdalla perustui suurimmaksi osaksi sisävalmistusvaiheen Iyhentämiseen tehokkaalla työnsuunnittelulla. Sisävalmistusvaihe suunniteltiin käyttäen suurtehtäviä ja monitaitoisia työryhmiä. Rakennusaika Iyheni 20% normaalikestosta ja 28% betonirunkoisen Meritornin aikataulusta. Suoritettu taloudellisuusvertailu osoitti teräsrakenne ratkaisun olevan betonia edullisempi. ROA:n perusteella vaihtoehtojen hintaeroksi tuli 1 712 283 markkaa betonirungon eduksi. Vertailtaessa rakennevaihtoehtojen huoneistoalojen erotusta ja käyttämällä neliöhintana 10 000mk/m[2] on teräsrungosta saatava hyöty 3 392 000 markkaa. Yhdistämällä nopeutetun tuotantotekniikan sekä taloudelliset vertailut on teräsrunko 3 232 738 markka (4,9%) edullisempi.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Mononen, Tarmo
Keywords
Other note
Citation