Putkiston jännitysanalyysin integrointi voimalaitoksen eliniän hallinnan asiantuntijajärjestelmään

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1992
Major/Subject
Lämpötekniikka ja koneoppi
Mcode
Ene-39
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 41 + liitt. (+34)
Series
Description
Supervisor
Kurki-Suonio, Ilmari
Thesis advisor
Neuvonen, Alpo
Keywords
Other note
Citation