Suomi-chō – Korttelin uudelleenrakentamissuunnitelma Tokion Kichijōjiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 Ark A
Date
2015
Major/Subject
Yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelu
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
127 + 2
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena on laatia suunnitelma korttelin uudelleen rakentamiseksi Japanin Tokion prefektuurin Musashinon kaupungin Kichijōjin kaupunginosaan. Työllä on kaksi tavoitetta. Ensimmäisenä tavoitteena on tutkia Japanissa virinnyttä Suomeen ja Pohjoismaihin kohdistuvaa innostusta kaupunkisuunnittelun ja arkkitehtuurin keinoin. Toisena tavoitteena on pohtia, minkä luonteinen olisi Tokiolle tyypillisten suurimittakaavaisten uudelleenrakennushankkeiden ja yksittäisen rakennuksen välille sijoittuva, ympäristönsä huomioon ottava ja sille lisäarvoa tuova kaupunkisuunnitteluprojekti. Kichijōji on tällaiselle hankkeelle sopiva ympäristö muun muassa siksi, että kaupunginosaan on sijoittunut jo monia Pohjoismaihin liittyviä toimintoja. Työssä on kaksi osaa: tutkimus ja suunnitelma. Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä suunnittelun kannalta keskeisiin aiheisiin. Niitä ovat japanilaisen ympäristön tärkeimmät piirteet, kuten arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun kysymykset ja luontosuhde, suomalaisuuteen liittyvät mielikuvat ja kliseet sekä japanilaisten käsitykset Suomesta ja suomalaisuudesta. Tutkimus auttaa suunnittelijaa toimimaan japanilaisessa ympäristössä, ja sen kautta nousee esille erilaisia teemoja – kahden eri kulttuurin kohtauspaikkoja – jotka muodostavat pohjan suunnittelutyölle. Viisi teemaa ovat 1) hiljaisuus ja rentoutuminen, 2) hulluttelu, 3) hyvinvointiyhteiskunta, 4) koulutus ja 5) design. Työn toinen osa, suunnitelma, sijoittuu Kichijōjin keskustan luoteiskulmasta Hokuō-dōrin (”Pohjoismaa-kadun”) varrelta valittuun suorakulmion muotoiseen kortteliin, joka on noin 75 x 90 metrin laajuinen. Korttelin alueelle sijoitetaan viisi eri toimintoa, jotka saavat inspiraationsa tutkimusosiosta: puisto, kirjasto, liiketiloja, sentō eli kylpylä ja asuntoja. Toiminnot muodostavat omat kokonaisuutensa, jotka liittyvät yhteen typologian, arkkitehtuurin ja yhtenäisten materiaalien kautta. Yhteensä korttelissa on noin 9 380 kerrosneliömetriä. Rakennukset sijoittuvat keskelle jäävän ”metsän” ympärille niin, että niistä kaikista avautuu näkymä keskiosan luontoon. Julkisemmat toiminnot (kirjasto ja liiketilat) sijoitetaan korttelin vilkkaammalle eteläpuolelle kauppakadun varteen, yksityisemmät toiminnot (asunnot ja sentō) hiljaisemmalle pohjoispuolelle. Vaa-dittavat pysäköintitilat sijoitetaan maanalaiseen, automatisoituun pysäköintilaitokseen. Kaksi merkittävää kysymystä korttelin suunnittelun kannalta ovat erilaisten toimintojen vuorovaikutus ja liittyminen yhdeksi kokonaisuudeksi tiiviissä ympäristössä sekä siirtyminen tilasta toiseen mielenkiintoisten tilasarjojen kautta, korttelin ulkopuolen vilkkaasta kaupunkitilasta sisäpuolen kerrosta alemmalle tasolle upotettuun rauhalliseen luontotilaan. Lopputuloksena on vetovoimainen, Suomen ja Kichijōjin imagoa Japanissa kohottava korttelikokonaisuus, keitaanomainen puikahdus suomalaisuuteen keskellä suurkaupungin vilinää.

This thesis aims to design an urban renewal project in the district of Kichijōji in Musashino City, Tokyo Prefecture, Japan. The project shall follow a two-pronged approach. The first is a research on architecture and urban design as a means of reflecting the interest and enthusiasm shown by the Japanese towards Finland and other Nordic countries. The second is to develop an urban renewal scheme that works with the existing Japanese neighbourhood; scaled well between individual buildings and the larger skyscrapers in Tokyo. Siting the project in Kichijōji compounds the programmatic ambition as a number of functions related to Nordic countries are present in this area. The thesis consists of two parts: a written research section and the design proposal. The purpose of the research section is to dwell deeper into questions relevant for the design. With a triad of considerations; from features of Japanese planning, such as ideas related to architecture, urban design, and the relationship to nature; to images and clichés referring Finnishness; to the perceptions that the Japanese people hold of Finland. The research section aids the designer in working within a Japanese context, and helps one to discover various themes that are at play when two different cultures meet – creating a thorough basis for the design. Following are five themes that the design proposal brews from; silence and relaxation, hulluttelu (“playfulness” or “silliness”), welfare society, education, and design. The design proposal forms the second part of the thesis. The site is a rectangular block (approx. 75 x 90 m) located next to Hokuō-dōri (Nordic Street) in the north-western part of Kichijōji. Five different programmatic functions are placed within this area; each being inspired by the themes isolated in the research – a park, a library, shops, a sentō (public spa), and apartments. Each func-tion is defined as a coherent whole and is linked with the others through typological reasoning and a common sense of materiality. The combined floor area of the block is approximately 9,400 m2. The buildings are placed around a green heart left in the middle of the block such that each programmatic entity bears immediacy to nature. Furthermore, the functions are graded along a pub-lic-private axis. The public functions are placed on the livelier southern edge of the block facing the shopping street whereas the private functions line the quieter northern side. The required parking spaces are placed in an automated underground parking garage. The design proposal aptly appropriates programmatic interaction in a densely built urban environment, and creates an enriching spatial gradient in contrast to the outside. With a floor being sunken a level below the rest of the city, the experiential pathway winds one through interesting and varied urban spaces. Like an oasis in the middle of a big city, the design floating on a Finnish undercurrent brings to limelight the profiles of both Finland and Kichijōji in Japan.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Thesis advisor
Harris, Trevor
Keywords
Japani, Suomi, Tokio, kaupunkisuunnittelu
Other note
Citation