Josephson-jännitenormaaliin soveltuvan kärki- ja tunneliliitoksen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Teoreettinen sähkötekniikka
Mcode
01.55
Degree programme
Language
fi
Pages
54
Series
Description
Supervisor
Wiik, Tapio
Keywords
Other note
Citation