Uses of Ordinal Preference Information in Interactive Decision Support

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2003
Major/Subject
Sovellettu matematiikka
Mcode
Mat-2
Degree programme
Language
en
Pages
iv + 72 s. + liitt. 14
Series
Description
Supervisor
Salo, Ahti
Keywords
value trees, arvopuut, decision support, päätöksenteon tukimenetelmät, incomplete information, epätäydellinen informaatio, ordinal information, ordinaalinen informaatio, multi-criteria decision analysis, monikriteerinen päätösanalyysi
Other note
Citation