OPC UA performance evaluation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-04-04
Department
Major/Subject
Automaation tietotekniikka ja -järjestelmät
Mcode
ETA3005
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
56
Series
Abstract
OPC Unified Architecture is an industrial communication specification, employing a client-server communication model. In this thesis, performance testing of OPC UA applications is explored. First, performance testing of software applications is discussed on a general level. After this, details of OPC UA and previous studies of OPC UA performance are examined. Based on this information, example test cases are designed. The testing procedure and results of the tests are presented in detail. As an important part of the work, the design and implementation of a generic test client for read and subscription testing is presented. The results provide information about overhead of OPC UA security modes in two different hardware platforms and comparison of two server applications in terms of read and subscription functionality. Substantial differences can be observed in terms of maximum number of requests as well as in the resulting resource usage. When overloaded, the servers again exhibit differences in their behavior. The test results should be thought of as examples of features, limits and differences that can be observed by performance testing OPC UA applications. The results of this thesis are used in the future development of the Prosys OPC UA Java SDK.

OPC Unified Architecture on erityisesti teollisiin ympäristöihin suunniteltu tiedonsiirtomäärittely, joka käyttää asiakas-palvelin kommunikointimallia. Tässä työssä tutkitaan OPC UA -sovellusten suorituskykytestausta. Ensin muodostetaan yleisellä tasolla käsitys tavoista mitata ohjelmistojen suorituskykyä. Tämän jälkeen OPC UA -määrittelyn yksityiskohtia käydään läpi tähän työhön liittyvin osin. Aiemmin aihepiiristä julkaistujen tutkimusten avulla muodostetaan kuva siitä, mitä ja miten oikeastaan kannattaa tutkia. Suoritettavat testit dokumentoidaan mahdollisimman hyvin ja testien tulokset raportoidaan yksityiskohtaisesti. Tärkeänä osana työtä esitellään yleiskäyttöisen testisovelluksen suunnittelu ja toteutus. Tutkimuksen perusteella esitetään tietoa OPC UA -viestien tietoturvalliseen käsittelyyn kuluvasta resurssien kulutuksesta kahdella eri laitteistolla ja vertaillaan kahden OPC UA -palvelintoteutuksen ominaisuuksia. Toteutuksissa voidaan havaita selkeitä eroja käsiteltyjen pyyntöjen maksimimäärässä sekä palvelinohjelmistojen resurssienkäytössä. Kun palvelimiin tehdään enemmän pyyntöjä kuin ne ehtivät käsitellä, on tuloksena taas selkeitä eroja eri implementaatioiden välillä. Esiteltävät testitulokset pätevät tässä tietyssä konfiguraatiossa ja ne tulee käsittää esimerkkeinä siitä minkälaisia ominaisuuksia, rajoituksia ja eroja OPC UA -sovelluksissa on havaittavissa. Työn tuloksia tullaan käyttämään Prosys OPC UA Java SDK:n jatkokehityksessä.
Description
Supervisor
Seilonen, Ilkka
Thesis advisor
Aro, Jouni
Keywords
OPC UA, performance, performance testing, software performance
Other note
Citation