Matalakeräilijän suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
vi + 55 + liitt.
Series
Abstract
Tämä työ käsittelee tuotekehitysprojektia, jonka tarkoituksena on suunnitella aikaisempaa ergonomisempi ja teknisesti parempi matalakeräilytrukki kuitenkin siten, että tuotteen valmistuskustannukset pysyvät entisellä tasolla. Työ tehdään osana projektiryhmää, joka koostuu sähkösuunnittelun, teollisen muotoilun ja mekaanisen suunnittelun ammattilaisista. Tämä työ keskittyy rakenteiden suunnitteluun ja analysointiin. Rakennesuunnittelun lähtöarvot perustuvat markkinointiosaston tekemään kilpailijavertailuun. Kaikkia rakennesuunnittelun ratkaisuja peilataan kilpailijavertailuun pohjautuviin lähtöarvoihin ja suunnittelussa käytettyjen teorioiden: ergonomian, moduloinnin ja optimoinnin muodostamaa taustaa vasten. Rakennesuunnittelussa on käytetty laajasti hyväksi nykyaikaista tietotekniikkaa rakenteiden visualisointiin, lujuusopilliseen elementtimenetelmään pohjautuviin tarkasteluihin ja kinemaattisiin analyyseihin. Runsaan tietotekniikan hyväksikäytön tarkoituksena on luoda tuotteesta virtuaalinen prototyyppi, jolloin erilaisia vaihtoehtoja päästään kokeilemaan jo suunnittelupöydällä. Näin vältytään kalliilta ja aikaa vieviltä todellisten rakenteiden modifioinneilta. Rakennesuunnittelun kaikki lähtöarvot pystytään toteuttamaan. Ergonomisten ja teknisten ratkaisujen onnistumista voidaan arvioida parhaiten kilpailijavertailun avulla. Puolueettomassa testissä matalakeräilijä on tasaisen vahva ollen painottamattomalla keskiarvolla kilpailijavertailun voittaja. Uusi matalakeräilijä on selkeästi ergonomisilta ja teknisiltä ratkaisultaan edeltäjäänsä verrattuna toisen sukupolven keräilijä. Rakennesuunnittelussa tietokoneanalyyseillä saavutettua tarkkuutta voidaan pitää riittävänä erilaisten ratkaisujen vertailuihin ja päätöksen teon apuvälineeksi.
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Kemppinen, Martti
Keywords
R&D project, tuotekehitysprojekti, structural design, rakennesuunnittelu, ergonomy, ergonomia, optimization, optimointi, modularity, modulointi, finite element mrthod, elementtimenetelmä, kinematic analysis, kinemaattinen analyysi
Other note
Citation