Measuring Exploration Orientation Using Automated Content Analysis

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
69
Series
Abstract
Companies need to find a balance between exploring new possibilities and exploiting old certainties. Literature suggests that large corporations often concentrate too much on exploitation, and could improve their performance by increasing the relative amount of exploratory activity. However, little empirical evidence exists to support this proposition, partly due to the difficulties in operationalizing exploration and exploitation. Automated content analysis is a promising research method that has not been used in strategic management research until very recently. The goal of this study is to investigate the method of automated content analysis, operationalize exploration orientation in corporate development activity using automated content analysis of company news documents, and conduct a regression analysis on the effects of a company's exploration orientation on its financial performance. The results of this study support the proposition of the importance of exploration by indicating a positive relationship between the relative amount of exploratory focus in the company's corporate development activity and company performance. Furthermore, this study shows that automated content analysis is a promising method in measuring the strategic orientation of a company.

Yritysten tulee löytää oppimisstrategiassaan tasapaino uusien mahdollisuuksien etsimisen ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen välillä. Teoriakirjallisuuden mukaan isot yritykset keskittyvät usein liikaa olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseen ja voisivat parantaa menestymistään lisäämällä uusien mahdollisuuksien etsimisen suhteellista osuutta. Asiasta on kuitenkin vain vähän empiiristä todistusaineistoa. Tämä johtuu osittain siitä, että oppimisstrategiaa on vaikea mitata. Automaattinen sisällönanalyysi on lupaava tutkimusmenetelmä, jota on vasta viime aikoina alettu käyttää strategiatutkimuksessa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutustua automaattiseen sisällönanalyysiin, operationalisoida yrityksen oppimisstrategian tasapaino uusien mahdollisuuksien etsimisen ja olemassa olevan osaamisen hyödyntämisen välillä käyttäen yritysuutisten automaattista sisällönanalyysiä ja tutkia regressioanalyysiä käyttäen oppimisstrategian tasapainon vaikutusta yrityksen taloudelliseen tulokseen. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat näkemystä uusien mahdollisuuksien etsimisen tärkeydestä osoittamalla, että uusien mahdollisuuksien etsimisen suhteellisen osuuden yrityksen kehitysstrategiassa ja yrityksen taloudellisen tuloksen välillä on positiivinen yhteys. Lisäksi tämä tutkimus osoittaa, että automaattinen sisällönanalyysi on lupaava menetelmä yrityksen strategisen suuntautumisen mittaamisessa.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
exploration, uusien mahdollisuuksien etsiminen, exploitation, olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen, automated content analysis, automaattinen sisällönanalyysi, corporate development, yrityksen kehittäminen
Other note
Citation