KNX-ohjausväylän hyödyntäminen savunpoiston ohjausjärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietoliikennetekniikka
Mcode
S-72
Degree programme
Language
fi
Pages
iii + 71
Series
Abstract
Savunpoistojärjestelmien ohjaus on perinteisesti tehty keskitetysti käyttämällä suoraan 230V ohjausjännitettä ja käyttökytkimiä joilla ohjataan savunpoistojakokeskuksen releitä ja kontaktoreja. Suuressa rakennuskohteessa keskitetty toteutus johtaa helposti varsin suuriin kaapelimääriin. Tässä työssä tutkittiin suurehkon toimistokompleksin savunpoiston ohjausjärjestelmän toteuttamista sekä perinteisellä keskitetyllä järjestelmällä että hajautetulla väyläpohjaisella järjestelmällä. Väyläpohjainen toteutus tehtiin KNX-teknologialla. Työssä kartoitettiin kummankin toteutustavan hyviä ja huonoja puolia sekä vertailtiin toteutuskustannuksia. Väyläpohjaisessa ohjausjärjestelmässä saavutetaan merkittävät kustannussäästöt kaapeloinnissa, mutta ohjausjärjestelmän komponentit ovat sen sijaan kalliimpia. Työssä tutkitun rakennuskohteen tapauksessa kaapelointisäästöt kuitenkin kattoivat kalliimmat komponenttikustannukset
Description
Supervisor
Jäntti, Riku
Thesis advisor
Pakkanen, Kirsti
Keywords
building automation, kiinteistöautomaatio, control bus, KNX, smoke exhaust, ohjausväylä, savunpoisto
Other note
Citation