From inefficient towards efficient and state-of-the-art warehouse

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
[6] + 52
Series
Abstract
This master's thesis studies different ways to automatize a grocery warehouse. The purpose is to provide answers for what the main prerequisites for automatizing a grocery warehouse are. Based on the prerequisites, the most logical function to be automatized is considered next. The focus is on the grocery warehouse of Tuko Logistics Cooperative which also works as a distribution center. When the most logical function has been found, it is also necessary to know the consequences of automation. Therefore, there are three additional, more accurate questions looking for answers to what kind of company strategies automation supports, what it enables and how it affects quality and which factors are not that critical anymore, if the chosen function is automatized. The theory section of the thesis provides an overview of what warehousing is in the first place with a description of its activities and challenges that the industry is facing. Order picking activity is covered in detail because of its characteristics as a considerable target of automation. Current feasible automation solutions are described and suitability for Tuko's use is contemplated thoroughly.

Tämä diplomi-insinöörityö tutkii eri tapoja automatisoida elintarvikevarastoa. Tarkoituksena on tarjota vastaus siihen, mitkä ovat automatisoinnin reunaehdot. Havaittuihin reunaehtoihin perustuen seuraava tutkinnan kohde on loogisimman toiminnon automatisointi. Työ keskittyy Tuko Logistics Osuuskunnan elintarvikevarastoon, joka toimii myös jakelukeskuksena. Kun loogisin automatisoitava toiminto on löydetty, niin seuraavaksi on pohdittava automatisoinnista aiheutuvia seuraamuksia. Tämän takia päätutkimuskysymysten lisäksi työssä pohditaan myös kolmea lisäkysymystä liittyen siihen, minkälaista yritysstrategiaa automatisointi tukee, mitä se mahdollistaa, mitkä ovat sen vaikutukset laatuun ja mitkä tekijät eivät ole enää niin kriittisiä, jos valittu toiminto automatisoidaan. Teoriaosuus kattaa yleiskatsauksen varaston toiminnasta ylipäänsä ja minkälaisia ongelmia alalla kohdataan. Tilausten keräily käydään hyvin yksityiskohtaisesti läpi, koska se on luonteeltaan automaatiolle sopiva kohde. Tämän hetken automaatioratkaisuja käydään perusteellisesti läpi sekä niiden soveltuvuutta Tukon ympäristöön.
Description
Supervisor
Laine, Juha
Thesis advisor
Tinnilä, Markku
Heiskanen, Miikka
Keywords
warehouse, varasto, automation, automaatio, automated order picking system, automattinen tilausten keräily, storage and retrieval system, varasto ja noutojärjestelmä, logistics, logistiikka, stock-to-picker, tuote keräilijän luokse, picker-to-stock, keräilijä tuotteen luokse
Other note
Citation