Traktorin automaatiohjauksen suorituskyvyn testausmenetelmien kehittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
fi
Pages
ix + 84 + [1]
Series
Abstract
Tämän diplomityön tarkoituksena oli muodostaa mittausmenetelmät, joiden avulla traktoriin asennetun automaattiohjausjärjestelmän suorituskykyyn vaikuttavien tekijöiden ominaisuuksia voidaan mitata. Nykyiset menetelmät ovat pääosin keskittyneet kokonaissuorituskyvyn määrittämiseen, niissä ei ole hyödynnetty kerätyn sijaintitiedon tarkempaa analysointia, eikä niiden avulla ole saatu tietoa suorituskyvyn virhelähteistä. Perehtymällä automaattiohjauksen toimintaan ja ohjausjärjestelmille tehtyihin testeihin, saatiin selvitettyä osatekijät, sekä niiden keskinäiset riippuvuudet. Suorituskykyyn vaikuttavat tekijät jaettiin reitin tavoitteeseen, sijainnin ja orientaation käsitykseen, sekä ohjausjärjestelmän toimintaan. Näiden tekijöiden pohjalta muodostettiin suorituskykymalli. Mittausmenetelmät esiteltiin suorituskykymalliin perustuen. Mittausmenetelmät tukeutuvat traktorin kulkeman reitin mallintamiseen, sekä mallinnuksen analysointiin. Traktorin kulkema reitti tallennettiin kahden RTK-vastaanottimen avulla ja työn mallinnus suoritettiin testistä riippuen pääosin puskurivyöhykeanalyysien avulla. Lisäksi käytettiin simulointimenetelmiä mm. reitinsuunnittelun ja ohjausjärjestelmän tähtäysperiaatteen vaikutuksen eliminoimiseksi lopputarkastelusta. Testiajot suunniteltiin kulloisenkin mitattavan tekijän ehdoilla. Kehitettyjen mittausmenetelmien avulla automaattiohjauksen suorituskykyä voidaan testata kohdennetusti, jolloin saadaan tarpeellista tietoa ohjausjärjestelmän tuotekehitykseen. Tämän lisäksi kokonaisuuden hallinta mahdollistaa kuluttajien paremman tukemisen ja mahdollistaa myös vaikuttamisen tuleviin testausmenettelyjen standardisointiin.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Pesonen, Liisa
Keywords
tractor, traktori, automatic steering, automaattiohjaus, buffer zone, sijaintitiedon analysointi, position analyses, puskurivyöhyke, GPS, GPS, performance, suorituskyky
Other note
Citation