Maximizing the Utility of Operators' Application Programming Interfaces: Preparing for the Internet of Things

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-10-19
Department
Major/Subject
WWW-teknologiat
Mcode
IL3012
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
74 + 7
Series
Abstract
Telecommunications landscape has changed rapidly during the past few years. The increased success of over-the-top communications providers and stalled growth rate in developed countries has eroded revenues from operators' core businesses significantly during the past few years. Hence, the need for new business models has become apparent for operators, and providing telco services through APIs could provide new business models for operators to utilize. However, creation of new telecommunications API based business models for some operators, at their current situation, is simply not feasible due to the slowness and rigidness of their internal processes. Thus, the primary goal of teleoperators' API strategy currently should be to improve internal processes and utilize that to eventually drive their external business. This improvement of internal processes with good API strategy would likely improve operators' competitiveness with more agile and quick software companies, but it could also be utilized to increase the amount of innovation generated within the company boundaries and to greatly decrease the operational expenditure included in the various development projects that require integrations to operators' back end systems. There is still lots of external business potential in telecommunication APIs and creating a correct API strategy to maximize that potential should be one of the operators' key objectives. This thesis offers an outlook on what should be the API strategy of operators; how the APIs could be utilized now to accelerate the growth of revenues from operators' Internet of Things initiatives; how operators could monetize the usage of APIs in conjunction with their data; and how APIs could be utilized to recapture a segment from application value chains.

Tietoliikenneala on muuttunut merkittävästi viime vuosien aikana. Ohjelmistopohjaisten (englanniksi over-the-top) viestintäpalvelujen jatkuvasti kasvava suosio ja hidastunut liiketoiminnan kasvunopeus kehittyneissä valtioissa on vähentänyt operaattorien ydinliiketoiminnan tuloja huomattavasti viimevuosien aikana. Tämän seurauksena tarve uusille liiketoimintamalleille operaattoreille on kasvanut, ja tietoliikennepalvelujen tarjoaminen ohjelmointirajapintojen läpi voisi tarjota mahdollisuuden uusien liiketoimintamallien rakentamiselle. Uusien liiketoimintamallien luominen tietoliikenne ohjelmointirajapintojen ympärille ei kuitenkaan ole tietyille operaattoreille heidän tämänhetkisessä tilanteessa kannattavaa, johtuen heidän sisäisten prosessien hitaudesta ja jäykkyydestä. Joten ohjelmointirajapinta strategian ensisijainen tavoite tulisi olla sisäisten prosessien parantaminen, mitä voitaisiin aikanaan hyödyntää ulkoisen liiketoiminnan luomiseen. Sisäisten prosessien tehostaminen hyvän ohjelmointirajapinta strategian avulla todennäköisesti kehittäisi operaattorien kilpailukykyä ketterämpien ja nopeampien ohjelmisto yritysten kanssa, mutta se voisi myös lisätä yrityksen sisäisen innovaation määrää ja pienentää kehityskustannuksia projekteissa, jotka vaativat integraatioita operaattorien taustajärjestelmiin. Tietoliikenne ohjelmointirajapintoihin liittyy myös paljon potentiaalia tehdä ulkoista liiketoimintaa ja tämän potentiaalin maksimointi pitäisi olla yksi operaattorien päätavoitteista. Tämä diplomityö esittää näkemyksen siitä mikä pitäisi olla operaattorien ohjelmointirajapinta strategia, kuinka operaattorit voivat hyödyntää ohjelmointirajapintoja kasvattaakseen tulojansa operaattorien esineiden Internet aloitteista, kuinka operaattorit voisivat kaupallistaa heidän datansa ohjelmointirajapintojen avulla ja kuinka he voisivat uudelleen vallata osan ohjelmistojen arvoketjuista.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Kosonen, Pekka
Keywords
API, telecommunications, internet of things, big data, machine-to-machine
Other note
Citation