Identification of narrow-line Seyfert 1 galaxies in a spurious source sample using spectral line profiles

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-06-17
Department
Major/Subject
Space Science and Technology
Mcode
ELEC3039
Degree programme
Master’s Programme in Electronics and Nanotechnology (TS2013)
Language
en
Pages
77 + 8
Series
Abstract
This thesis is a compilation of both general knowledge on galaxies and active galaxies as well as detailed knowledge on NLS1 galaxies. A recent research paper claimed that they confirmed 11001 sources to be NLS1 galaxies. The main object of this thesis was to determine how many of these sources are truly NLS1 with a high certainty. The sources were deemed most likely NLS1 galaxies by studying the emission lines of the galaxy spectra and performing mathematical analysis as well as observing the spectra by eye. After the sources had been either deemed most likely NLS1 or discarded, only 3998 sources remained. The most likely NLS1 galaxy sources were divided into two categories based on their profile type: Lorentzian (Cauchy) or Gaussian. 11 parameters of the most likely NLS1 galaxy sources were further analyzed to find possible differences between the two profile types. With the results of this thesis, researchers can study NLS1 galaxies better by not having a contaminated source sample and can hopefully find instrumental properties of NLS1 galaxies.

Detta diplomarbete är en samanställning av både generell information om galaxer och aktiva galaxer samt av mer detaljerad information om NLS1 galaxer. En färsk forskning påstå att de bekräftade 11001 källor att vara NLS1 galaxer. Huvudsyftet med detta diplomarbete är att avgöra hur många av dessa källor är verkligen NLS1 galaxer med hög säkerhet. Källorna ansågs vara högst sannolikt NLS1 galaxer genom att studera emissionslinjerna av källornas galaxspektra och genom att utföra matematisk analys samt genom en visuell analys av spektra. Efter att källorna var antigen betraktade NLS1 eller förkastade, fanns det bara 3998 källor kvar. De högst sannolikt NLS1 galaxkällor delades till två kategorier baserade på deras profiltyp: Lorentz (Cauchy) eller Gaussisk. 11 storheter av de högst sannolikt NLS1 galaxkällor var ytterligare analyserade för att hitta möjliga olikheter mellan de två profiltyper. Med resultaten från detta diplomarbete kan forskare studera NLS1 galaxer bättre utan att ha ett kontaminerat källurval. Forskarna kan då hoppeligen hitta väsentliga egenskaper för NLS1 galaxer.
Description
Supervisor
Lähteenmäki, Anne
Thesis advisor
Lähteenmäki, Anne
Keywords
NLS1 galaxy, galaxy spectra, emission lines, active galaxies
Other note
Citation