Tulenkestävien materiaalien aiheuttama reoksidaatio teräksessä; kirjallisuus ja termodynamiikka

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1988
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Vuo-37
Degree programme
Language
fi
Pages
95
Series
Description
Supervisor
Holappa, Lauri
Thesis advisor
Härkki, Jouko
Keywords
Other note
Citation