A functional connectivity model applied to the bioelectromagnetic inverse problem

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Lääketieteellinen tekniikka
Mcode
Tfy-99
Degree programme
Language
en
Pages
76
Series
Description
Supervisor
Katila, Toivo
Thesis advisor
Ilmoniemi, Risto
Somersalo, Erkki
Keywords
bioelectromagnetism, biosähkömagnetismi, inverse problem, käänteisongelma, functional connectivity, toiminnallinen kytkeytyneisyys
Other note
Citation