Tutkimus kerroslevyrakenteen valmistusmenetelmistä ja käytöstä nykyaikaisessa maidonkuljetuskalustossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1986
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
3.34
Degree programme
Language
fi
Pages
82
Series
Description
Supervisor
Mai, Ulv
Thesis advisor
Käppi, Markku
Keywords
Other note
Citation